Jak rozliczyć darowiznę na firmę? 

Kategoria: Blog

darowizna

Darowizna jest dość powszechną formą przekazywania majątku. Często podarowana jest osobom bliskim lub na cele charytatywne. W zależności od sytuacji może być ona opodatkowana lub nie. W poniższym artykule opisujemy zasady rozliczenia darowizny na firmę. 
Darowizna jest rodzajem umowy, dzięki której darczyńca przekazuje bezpłatne świadczenia na rzecz obdarowanego (może to być kilka osób) kosztem swojego majątku. Dokładna definicja zawarta jest w Art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Poprzez darowiznę mogą być przekazane:
• pieniądze;
• środki trwałe – nieruchomości (na podstawie aktu notarialnego), samochody, różne urządzenia;
• wyposażenie wnętrz – meble, sprzęt elektroniczny;
• towary handlowe, materiały;
• wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe, licencje i subwencje.

Przekazanie darowizny z firmy można dokonać poprzez sporządzenie odpowiedniej umowy oraz protokołu, w którym zostanie wskazany przedmiot darowizny. Darowizna może wpłynąć na zmniejszenie zobowiązania wobec urzędu skarbowego poprzez formę ulgi od dochodu lub przychodu w rozliczeniu PIT albo kosztu uzyskania przychodu – tylko w przypadku, gdy darowizna dotyczy produktów spożywczych, które przekazane są na cele charytatywne na rzecz organizacji ze statusem OPP.

Kto może odliczyć darowiznę od podatku? 

Jedynie przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć darowiznę od podatku. Darowizna musi być przekazana organizacji pożytku publicznego ze wskazaniem konkretnej osoby, której przedsiębiorca zamierza udzielić pomocy. Wysokość odliczeń nie może przekroczyć 6% dochodu. 

Jak odliczyć darowiznę? 

Aby odliczyć darowiznę, trzeba pamiętać o zachowaniu dowodów jej przekazania (dowody wpłaty na rachunek bankowy, oświadczenie lub umowa z potwierdzeniem przyjęcia darowizny). W zeznaniu rocznym należy podać kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego. Dokumenty wraz z zeznaniem trzeba przechowywać przez min. 5 lat.