Ubezpieczenie chorobowe na B2B – jak to wygląda w praktyce?

Kategoria: Blog

ubezpieczenie

Coraz więcej specjalistów decyduje się na współpracę w ramach kontraktu B2B. Wiąże się to z wieloma korzyściami, w tym m.in. wyższymi zarobkami, jednak może też oznaczać utratę niektórych przywilejów, jakie mają pracownicy na umowie o pracę. Stosunek pracy nie zawsze bywa satysfakcjonujący, jednak dość dobrze chroni interesy pracownika. Dotyczy to przede wszystkim składek do ZUS odprowadzanych przez pracodawcę. Przechodząc na B2B, trzeba przygotować się na utratę większości zabezpieczeń.

Ubezpieczenie chorobowe — czy można na niego liczyć na B2B?

Współpraca B2B odbywa się na zupełnie innych zasadach niż umowa o pracę. W tym przypadku nie obowiązuje prawo pracy, a pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS na pracownika. Nie można więc liczyć na płatne zwolnienie lekarskie w przypadku choroby.

Pracownik B2B, a więc prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, może jednak samodzielnie opłacać dobrowolną składkę chorobową. Podstawa wymiaru tej składki jest taka sama jak podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W roku 2021 r. wynosiła 3155,40 zł, a więc minimalna kwota dobrowolnej składki chorobowej to 77,31 zł. Nasze biuro rachunkowe zapewnia kompleksowe wsparcie pracownikom B2B, którzy chcą opłacać składkę chorobową lub też w okresie choroby chcą skorzystać z przysługujących im świadczeń.

Jak uzyskać prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownik na B2B, który chce uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, musi opłacać składkę terminowo — do 10 dnia każdego miesiąca. Nieuregulowanie tej płatności oznacza utratę zasiłku na okres kolejnych 3 miesięcy. Prawo do zasiłku przysługuje po upływie 90 dni, czyli tzw. okresu wyczekiwania. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi być ubezpieczona nieprzerwanie przez co najmniej 90 dni, aby móc skorzystać z zasiłku chorobowego. Jest jednak pewien wyjątek od tej zasady. Dotyczy on osób, które były już wcześniej ubezpieczone z innego tytułu i kontynuują ubezpieczenie w ramach działalności B2B. Jednak w takim przypadku przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem na B2B nie może być dłuższa niż 30 dni.

Wpłacając dobrowolną składkę chorobową, masz prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71%. Miesięczna wartość zasiłku wynosi 80% podstawy. W przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego w okresie ciąży można jednak liczyć na 100%. Należy przy tym pamiętać, że od kwoty zasiłku odtrącona jest jeszcze zaliczka na podatek dochodowy (17%).