Czym jest i ile wynosi kwota wolna od podatku?

Kategoria: Blog

podatki

Jedną z największych zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Od 2022 roku wynosi ona aż 30000 zł, czyli prawie czterokrotnie więcej niż w ubiegłym roku. Kto najbardziej zyska na tej zmianie?

Polski Ład a kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to wartość, od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Oblicza się ją na podstawie dochodów podatnika, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania.

Przez wiele lat kwota wolna od podatku wynosiła 3091 zł dla wszystkich. Od 2017 roku zaczęto ustalać jej wysokość na podstawie dochodów osiąganych przez podatnika. W 2021 roku wynosiła 8000 zł, w tym roku natomiast została podwyższona do 30000 zł. Jednocześnie zwiększenie kwoty wolnej od podatku spowodowało wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5100 zł rocznie. Zmiana ta ma pomóc wyjść z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz wspomóc finansowo obywateli i przedsiębiorców.

Kwota wolna od podatku – kto skorzysta?

Kwota wolna od podatku przysługuje niezależnie od wysokości przychodów wszystkim podatnikom, których dochody opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mają możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu miesięcznym (poprzez kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 425 zł) lub w rozliczeniu rocznym (poprzez kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 5100 zł). Z kolei osoby pracujące na umowach zlecenia i umowach o dzieło mają możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu rocznym.

Największą zmianę odczują osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę za wynagrodzeniem minimalnym, które aktualnie wynosi 3100 zł. Biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku w wysokości 30000 zł, większość przychodu uzyskanego przez pracowników na płacy minimalnej nie zostanie opodatkowana. Na zmianie zyskają też emeryci. Od emerytur, które nie przekroczą 2500 zł, nie zostanie potrącony podatek.