Jak poprawnie zaksięgować leasing operacyjny?

Kategoria: Blog

rozliczenia

Finansowanie działalności gospodarczej za pomocą leasingu cieszy się coraz większą popularnością. Dzieje się tak dlatego że, w przeciwieństwie do kredytu inwestycyjnego, wartość przedmiotów leasingowanych nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy. Podpowiadamy, jak poprawnie zaksięgować leasing operacyjny.

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing to rodzaj umowy handlowej, w ramach której przedsiębiorca może korzystać w swojej firmie ze sprzętu, który nie został zakupiony bezpośrednio przez niego. Dzięki temu może pozyskać składniki majątku, których wartość przekracza jego jednorazowe możliwości finansowe.

Leasing operacyjny został opisany w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzęt, którego dotyczy umowa, pozostaje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy. Oznacza to, że leasingobiorca nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych. To, co może zostać zaksięgowane jako wydatek firmowy, to cała rata leasingowa, powiększona o opłaty manipulacyjne, prowizję oraz wszystkie koszty poniesione na eksploatację środka trwałego, np. paliwo do samochodu.

Leasing podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Umowa leasingu operacyjnego zakłada, że podatek ten będzie naliczany od każdej raty. Jest to więc spora zaleta dla firm, które chciałyby rozłożyć koszty w czasie.

Jak księgować leasing operacyjny?

Firma, która bierze przedmiot w leasing operacyjny, wykazuje jego przyjęcie w ewidencji pozabilansowej na koncie Środki trwałe przyjęte w leasing operacyjny. Środki te nie są amortyzowane przez korzystającego, pozostają one własnością firmy leasingowej, która wykazuje je w swojej ewidencji.

Płatności leasingowe, na które składają się raty i opłata wstępna oraz opłaty dodatkowe, stanowią w zależności od celu użytkowania przedmiotu:

  • koszty działalności operacyjnej lub pozostałe koszty operacyjne;
  • koszty wytworzenia ogólnego zarządu lub sprzedaży lub koszty pozostałej działalności operacyjnej.