Czy fakturę VAT można anulować?

Kategoria: Blog

faktura VAT

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym z prowadzeniem dokumentacji finansowej. Czasem zdarza się, że w natłoku codziennych spraw, przedsiębiorcy popełniają błąd przy wystawianiu faktury. Podpowiadamy, kiedy niezbędne jest wystawienie korekty, a kiedy można anulować fakturę VAT.

Faktura VAT a polskie prawo

O tym, jak ważnym dokumentem jest faktura VAT, wiedzą zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i te świadczące usługi księgowe dla firm. Prawidłowe przygotowanie, wystawianie oraz przechowywanie dokumentów finansowych pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu w przypadku audytu lub kontroli urzędu skarbowego. Ale co w sytuacji, kiedy faktura VAT zawiera błąd? Czy można ją anulować?

Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług błąd na fakturze należy poprawić poprzez sporządzenie dokumentu korygującego. Jeśli błąd nie ma wpływu na kwoty na fakturze, wówczas wystawia się notę korygującą lub fakturę korygującą dane formalne. Gdy błąd dotyczy ceny netto lub stawki podatku, konieczne jest sporządzenie faktury korygującej.

Wystawioną fakturę można anulować, gdy spełnione są jednocześnie oba poniższe warunki:
• transakcja nie doszła do skutku;
• faktura nie trafiła do obiegu prawnego – wystawca nie wysłał jej jeszcze do kontrahenta i posiada oba egzemplarze.

Przykład 1. Sprzedawca wystawił fakturę na podstawie zamówienia, nie zdążył jej wysłać, a nabywca w międzyczasie zrezygnował z zakupu.
Przykład 2. Sprzedawca wysłał fakturę wraz z towarem, ale kontrahent nie odebrał paczki. Towar i dokument zostały zwrócone do nadawcy, a więc nie doszło do sprzedaży i powstania obowiązku podatkowego.

Jak anulować fakturę VAT?

Anulowanie faktury polega na przekreśleniu oryginału i kopii. Należy również dołączyć adnotację o anulowaniu dokumentów z datą oraz podpisem osoby, która posiada uprawnienia do wystawiania faktury. Dodatkowo można podać powód anulacji.

Anulowane faktury nie podlegają ewidencji, jednak konieczne jest ich przechowywanie, by zachować ciągłość numeracji.