Kiedy zachodzi zbieg tytułów ubezpieczeń i co począć w takiej sytuacji?

Kategoria: Blog

Osiąganie dochodów z różnych źródeł może być związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczeń, który niesie za sobą pewne konsekwencje. Co to oznacza dla pracodawcy i ewentualnie dla osoby ubezpieczonej, jeśli równolegle z zatrudnieniem w wybranym zakładzie pracy prowadzi ona działalność gospodarczą? Kiedy tak właściwie dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczenia? W dalszej części przygotowanego przez nas wpisu postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Przykłady sytuacji, w których dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczenia

Do zbiegu tytułów do ubezpieczeń dochodzi przede wszystkim wtedy, kiedy jedna osoba zatrudniona jest w różnych firmach w ramach umów o pracę. Oznacza to, że każdy z pracodawców, który przyjął do pracy tę osobę, jest zobowiązany do odprowadzania za nią składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Jako specjaliści od obsługi kadrowej dostrzegamy, że wiele wątpliwości związanych z opisywanym tematem pojawia się również w kontekście zbiegu umowy o pracę i działalności gospodarczej. Jeżeli dana osoba pracuje na etacie i uzyskuje z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, a jednocześnie prowadzi własny biznes, to nie jest ona zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (które jest pokrywane przez jej pracodawcę). Powinna ona jednak odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nieco inne zasady dotyczą zbiegu umowy o pracę i umowy-zlecenia, choć są one podobne do tych, które obowiązują w przypadku zbiegu umowy o pracę z działalnością gospodarczą. Jeśli dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i otrzymuje z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, a jednocześnie współpracuje z inną firmą na podstawie umowy-zlecenia, to podlega ubezpieczeniu społecznemu wyłącznie z tytułu umowy o pracę.