Jak można skorygować błędy w zeznaniu podatkowym?

Kategoria: Blog

PIT

Podczas corocznego rozliczania się z podatków może dojść do popełnienia błędu wymagającego dokonania korekty złożonej deklaracji. Nierzadko bywa nim pominięcie wybranej ulgi lub źródła dochodu, na przykład emerytury. Na szczęście aktualnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają dokonanie niezbędnej poprawki zeznania podatkowego. Jak to zrobić? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

Jak krok po kroku dokonać korekty zeznania podatkowego?

W celu skorygowania błędów popełnionych w zeznaniu podatkowym wystarczy ponownie wypełnić swój roczny PIT i złożyć go do właściwego urzędu skarbowego, określając jednocześnie cel jego składania jako korektę. W przygotowanym druku powinny znaleźć się wszystkie poprawne kwoty odpowiadające okresowi, za który dokonywane jest rozliczenie. Pola, w których znajdują się błędy, nie powinny być wypełniane. Przypinamy jednak o konieczności wypełniania wszystkich pól, których dotyczy deklaracja – pomimo tego, że zostały już one uwzględnione w pierwotnym zeznaniu. Jeżeli podatnik złożył pierwszą deklarację w formie elektronicznej, to powinien on jedynie skorygować powstałe w dokumencie błędy (bez ponownego wprowadzania poprawnych danych, które już się w nim znajdują).

Rozliczenie PIT wykonane przez profesjonalne biuro rachunkowe

Ze względu na możliwość popełnienia błędu podczas składania zeznania podatkowego i wynikającą z niego potrzebę korekty warto powierzyć realizację tego zdania profesjonalistom. Dokonując rozliczenia PIT nietrudno o pomyłkę – szczególnie wtedy, kiedy ma się niewielkie bądź żadne doświadczenie w sporządzaniu tego typu dokumentów. Zlecając wypełnienie deklaracji zewnętrznej firmie, można mieć pewność, że zeznanie podatkowe zostanie poprawnie wypełnione i nie pojawi się potrzeba jego korekty.