Czy księga handlowa i księga przychodów i rozchodów są tym samym?

Kategoria: Blog

W świecie rachunkowości zarówno księga handlowa, jak i księga przychodów i rozchodów są podstawowymi narzędziami ewidencji finansowej. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, to jednak różnią się od siebie w istotny sposób. W poniższym artykule omówimy te różnice oraz ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, aby pomóc przedsiębiorcom w wyborze odpowiedniej formy ewidencji.

Definicja księgi handlowej i księgi przychodów i rozchodów

Księga handlowa to zbiór wszystkich operacji gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorstwo, zapisywanych w sposób ciągły i systematyczny. Jest ona obowiązkowa dla spółek kapitałowych oraz tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli określony próg obrotu netto ze sprzedaży w poprzednim roku obrotowym. Księga handlowa pozwala na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji finansowej firmy oraz na kontrolowanie jej wyników.

Z kolei księga przychodów i rozchodów to uproszczona forma ewidencji finansowej, przeznaczona dla małych przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. KPiR pozwala na ewidencjonowanie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, a jej głównym celem jest określenie podstawy opodatkowania.

Różnice w zakresie ewidencji

Księga handlowa wymaga prowadzenia szczegółowej ewidencji, obejmującej m.in. zapisy dotyczące majątku firmy, zobowiązań, przychodów, kosztów oraz wyników finansowych. W księdze handlowej rejestruje się także operacje mające wpływ na kapitał własny przedsiębiorstwa.

W przypadku KPiR ewidencja jest znacznie prostsza i ogranicza się do rejestrowania przychodów oraz kosztów. Nie ma konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji majątku czy zobowiązań firmy.