Jak rozliczać działalność gospodarczą prowadzoną we własnym domu/mieszkaniu?

Kategoria: Blog

korekta zeznania podatkowego

Przedsiębiorcy mają współcześnie szerokie możliwości dotyczące tego, gdzie i w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą. Możliwy jest oczywiście zakup bądź najem lokalu, a nawet całego budynku w celu rozwijania swojego biznesu, prowadzenia mobilnej działalności (dot. wybranych branż) lub organizowania działań z nią związanych we własnym domu czy mieszkaniu.

Osobom, które zdecydowały się na tę prowadzenie firmy w swojej nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, przysługują konkretne prawa, ale ciążą też na nich istotne obowiązki. Powinności dotyczą między innymi rozliczania działalności gospodarczej prowadzonej we własnym domu lub mieszkaniu.

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą we własnym domu lub mieszkaniu

By założyć firmę, która będzie prowadzona we własnym domu bądź mieszkaniu, należy zgłosić w CEIDG daną nieruchomość jako planowaną siedzibę przedsiębiorstwa. Nie jest wówczas niezbędne posiadanie tytułu prawnego zajmowanego lokalu, natomiast jako biuro rachunkowe przypominamy: i tak należy dysponować takim dokumentem.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie działalności np. w wynajmowanym mieszkaniu, to powinien uzyskać na to zgodę wynajmującego. Jeżeli działalność nie będzie prowadzona w całej nieruchomości, to podatnik powinien sprecyzować, jaka część jej metrażu będzie przeznaczona na prowadzenie firmy i zgłosić to do urzędu miasta lub gminy: urząd może nałożyć na podatnika wyższy podatek od nieruchomości.

Równie istotny jest fakt, że opisywani podatnicy mają prawo do tego, by odliczyć od podatku koszty eksploatacji takiej nieruchomości – uwzględniając przy tym realne zużycie mediów, wyliczone na podstawie odpowiedniej ich części, która została uprzednio ustalona przez przedsiębiorcę.