Co grozi za błędy w rozliczeniach podatkowych?

Kategoria: Blog

kalkulator

Błędy w rozliczeniach podatkowych mogą spowodować lawinę poważnych problemów. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych, które zobowiązane są do płacenia podatków od dochodów z różnych źródeł. Wyjaśniamy, co grozi za nieumyślne i umyślne popełnienie błędu w rozliczeniach podatkowych.

Błędy w rozliczaniach podatkowych – z czego najczęściej wynikają?

Błędy w rozliczeniach podatkowych najczęściej są skutkiem braku znajomości obowiązujących przepisów podatkowych oraz nieuwagi podczas wypełniania dokumentacji np. deklaracji PIT. W przypadku przedsiębiorców mają one często związek z dynamicznymi zmianami w przepisach oraz brakiem zrozumienia zasad obowiązujących podczas rozliczania podatków. Aby uniknąć błędów w dokumentacji podatkowej, najlepiej korzystać z pomocy profesjonalistów.

Nasze biuro rachunkowe zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców, oferując niezbędne wsparcie w prowadzeniu księgowości oraz porady z zakresu rozliczania podatków.

Konsekwencje związane z błędami w rozliczeniach podatkowych

Obowiązujące przepisy podatkowe nakładają na podatników określone obowiązki. Ich zaniedbywanie i uchylanie się od opłacania należnych podatków skutkuje karami grzywny oraz pozbawieniem wolności. To, z jaką karą będziemy mieli do czynienia w przypadku popełnionego błędu w rozliczeniach podatkowych, zależy od kilku czynników. Pierwszym z nich są nasze intencje – jeżeli nieumyślnie popełniliśmy błąd w rozliczeniach podatkowych, a następnie dokonaliśmy jego korekty i uiściliśmy należną kwotę podatku, nie musimy obawiać się dotkliwych kar. Najczęściej jest to jedynie pouczenie, które otrzymuje osoba popełniająca błąd. Coraz częściej do korekty popełnionych w dokumentacji podatkowej błędów wzywa nas Urząd Skarbowy i wówczas także mamy szansę na dokonanie poprawek w dokumentacji oraz wywiązanie się ze swoich zobowiązań.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku umyślnego działania na szkodę Skarbu Państwa oraz popełnienia błędów, które wskazują na wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W takim przypadku konsekwencje są dotkliwe i uwzględniają zarówno karę grzywny, jak i karę pozbawienia wolności. W przypadku podejrzenia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego zostaje wszczęte postępowanie, które ma na celu sprawdzenie dokumentacji podatkowej i ocenę skali procederu, od której zależą dalsze działania organów skarbowych.