Jak się przygotować do kontroli podatkowej?

Kategoria: Blog

rozliczenia

Z kontrolą podatkową może mieć do czynienia każdy z przedsiębiorców. Wizyta kontrolerów jest doświadczeniem bardzo stresującym, dlatego należy się do niej odpowiednio przygotować. Najważniejsze jest to, aby być świadomym, jakiego rodzaju kontroli skarbowej zostaniemy poddani. Coraz częściej działania kontrolerów skarbowych uwzględniają pobranie dokumentacji księgowej z systemu elektronicznej księgowości, co wymusza m.in. poinformowanie organów nadzorujących o tym, z jakiego oprogramowania korzystamy. Wyjaśniamy, jak przygotować się do kontroli skarbowej.

Na czym polega kontrola podatkowa?

Kontrola podatkowa ma na celu wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji podatkowej, które wpływają na wysokość odprowadzanych podatków. Zadaniem kontrolerów skarbowych jest sprawdzenie posiadanej przez przedsiębiorcę dokumentacji, a także wskazanie występujących w niej błędów, co jest podstawą do wszczęcia postępowania w związku z popełnionym wykroczeniem skarbowym. Powierzając prowadzenie księgowości doświadczonej kancelarii rachunkowo-księgowej możemy uniknąć stresu związanego z kontrolą podatkową, a także konsekwencji popełnionych błędów. Korzystając z profesjonalnej obsługi księgowej, zyskujemy także pewność, że dokumentacja księgowa firmy jest prowadzona w rzetelny i zgodny z dość często zmieniającymi się przepisami sposób.

Kontrola skarbowa krok po kroku

Zanim w siedzibie firmy pojawią się kontrolerzy skarbowi, jesteśmy o tym fakcie zawiadamiani. Zapowiedziana kontrola podatkowa pozwala na dokładne sprawdzenie dokumentacji oraz skorygowanie ewentualnych błędów, jednak zdarza się także, że wizyta kontrolerów nie jest poprzedzona otrzymaniem zawiadomienia, co ma miejsce w uzasadnionych sytuacjach m.in. w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego.

Najczęściej przedsiębiorca jest zawiadamiany o kontroli skarbowej oraz informowany o tym, jakiego rodzaju dokumentów księgowych ona dotyczy. Przedsiębiorca ma wówczas czas, aby skompletować niezbędną dokumentację i udostępnić ją kontrolerom skarbowym, a także może jeszcze skorygować ewentualne błędy. Ważne: w przypadku przedsiębiorców, którzy dokonują zagranicznych transakcji, konieczne jest przetłumaczenie dowodów księgowych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli kontroli będzie podlegała dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej, konieczne jest sprawdzenie konfiguracji systemu i formatów plików, które mają zostać pobrane przez kontrolerów. Niezwykle ważne w tym przypadku jest poinformowanie organów sprawdzających, z jakiego oprogramowania korzystamy. Przygotowanie się do kontroli podatkowej uwzględnia przede wszystkim sprawdzenie dokumentacji podatkowej i przygotowanie jej w celu udostępnienia kontrolerom podatkowym. Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie firmy lub siedzibie biura rachunkowego, które zajmuje się prowadzeniem dokumentacji księgowo-podatkowej firmy.