Jakie podatki muszą płacić przedsiębiorcy w Polsce?

Kategoria: Blog

rozliczenie

Prawo podatkowe stanowi jedną z najbardziej rozległych, skomplikowanych i nieustannie nowelizowanych gałęzi prawa. W związku z tym nie znajduje się w obrębie aktów prawnych jeden konkretny, uporządkowany wykaz podatków, które płacą ogólnie pojęci przedsiębiorcy. Wiadome jest, że podmioty te generują przychód, stają w konkretnej sytuacji faktycznej, w efekcie czego ustawy nakładają na nich obowiązki i zobowiązania podatkowe. Wymienienie i omówienie tego, jakie podatki w efekcie będą musieli zapłacić, to kwestia obeznania i praktyki pracy księgowego, dla których zmaganie się z zawiłymi przepisami prawa podatkowego stanowi codzienność pracy polegającej na prowadzeniu ksiąg handlowych i rozliczania podatków, jak również kontrolowania wszelkich formalności i dokumentów z tym związanych. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym pochylimy się nad tym zagadnieniem.

Podatki dla przedsiębiorców w Polsce. Co się do nich zalicza?

Przede wszystkim wskazać należy, że podatek dochodowy od osiąganych przychodów płaci z wyjątkami każdy, również przedsiębiorca. Na prawnopodatkowe stany faktyczne będą podstawą powstania obowiązku podatkowe wpływ mają jedna także inne czynności i zdarzenia – posiadany majątek, wpływ na środowisko. W efekcie w grupie podatków płaconych przez przedsiębiorców w Polsce znajdą się:

  • podatek dochodowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • kartka podatkowa,
  • podatek od towarów i usług,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek od środków transportowych.

Nie jest natomiast podatkiem opłata za korzystanie ze środowiska. Niemniej warto o niej wspomnieć, ponieważ stanowi obowiązek natury finansowej, który dotyczy wielu przedsiębiorców. Podsumowując, ogólnie ujęta kwestia podatków, które płacą przedsiębiorcy, porusza niemal wszystkie podatki w Polsce. To jednak od konkretnego prawnopodatkowego stanu faktycznego – od podejmowanych przez przedsiębiorcę czynności – zależy to, jak różne podatki zapłaci jednostkowy podmiot.