Zerowy PIT – co to takiego?

Kategoria: Blog

pit 0

Zerowy PIT to preferencja, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych. Określa się go także jako ulgę dla młodych osób, które w chwili uzyskania przychodów nie ukończyły 26. roku życia. W praktyce nie jest to jednak jedyny warunek, który musi być w tej sytuacji spełniony. Co jeszcze warto wiedzieć o zerowym PIT, jak on działa, a także jaki jest jego limit?

Jak dokładnie działa zerowy PIT?

Taka ulga to w praktyce zwolnienie z przychodów do wysokości 85 528 zł w danym roku podatkowym. Zwolnienie odnosi się do przychodów nie tylko z pracy, ale także z umowy zlecenia, praktyk absolwenckich, a także stażu. Skutkuje to tym, że takich przychodów nie zalicza się do postawy obliczania zaliczek podatkowych. Co dodatkowo istotne, zastosowanie takiej ulgi nie wymaga tego, aby płatnik podejmował jakiekolwiek działania. Zerowy PIT działa bowiem na mocy ustawy.

Jaki jest limit ulgi?

Warto mieć na uwadze także limit ulgi wynoszący jak wspomnieliśmy wcześniej 85 528 zł. Co jednak, gdy dana osoba pozostaje w związku małżeńskim? W takiej sytuacji niezależnie od metody rocznego rozliczania, limit ten wciąż przysługuje odrębnie zarówno podatnikowi, jak i jego małżonkowi. Warto pamiętać dodatkowo o tym, że niewykorzystana część limitu za dany rok nie będzie podlegać rozliczeniu drugiego małżonka.

W przypadku jakich umów nie przysługuje zerowy PIT?

Kolejną ważną kwestią jest to, w przypadku jakich umów zerowy PIT nie obowiązuje. Są to przychody z:

  • umów o dzieło,
  • prowadzonej działalności gospodarczej,
  • zasiłków,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • odbytych praktyk absolwenckich,
  • odbytych stażów uczniowskich,
  • przychodów, które były objęte podatkiem zryczałtowanym.

Jak więc widać istnieje sporo wyłączeń, o których koniecznie trzeba w takiej sytuacji pamiętać.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym jest zerowy PIT, czy wciąż przysługuje tobie lub bliskiej ci osobie, a także jakie inne warunki trzeba w tym przypadku spełnić, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Chętnie udzielimy dodatkowych informacji w tym zakresie.