Przychód a dochód – dlaczego nie należy mieszać tych pojęć?

Kategoria: Blog

kalkulator

Wiele osób rozmawiając o posiadanym przez nich majątku, zgromadzonych środków pieniężnych błędnie stosuje pojęcia przychodu i rozchodu stosując te pojęcia zamiennie. Tymczasem ani przychód nie jest dochodem, ani dochód przychodem — to dwa zupełnie odmienne pojęcia, których różnicę dziś postaramy się wyjaśnić.

Czym jest dochód a czym przychód w firmie?

Znaczna część społeczeństwa pojęcie przychodu kojarzy z otrzymywanym od pracodawcy wynagrodzeniem za pracę. Gdy jednak w grę wchodzi prowadzenie własnego biznesu, lepiej nie mylić znaczenia tych słów. Przychodem nazywamy wartość osiągniętą ze sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez należnego podatku VAT, o ile jest naliczany) w danym okresie rozliczeniowym, od którego należy zapłacić podatek dochodowy. W świetle obowiązującego prawa można go uzyskać z tytułu stosunku pracy, własnej firmy, pracy nakładczej, czy też pracy wykonywanej w ramach stosunku służbowego, czy też posiadanych nieruchomości. Gdy od przychodu odejmuje się poniesione koszty, otrzymamy dochód, który jest obrazem sytuacji finansowej czy to firmy bądź osoby fizycznej.

Dlaczego lepiej nie mylić dochodu z przychodem firmy?

Dochodem brutto nazywamy różnicę między przychodem a kosztem uzyskania przychodu. W sytuacji kiedy koszty przewyższają przychody mamy do czynienia ze stratą. Koszty uzyskania przychodu to wydatki związane z działalnością, które poza dochodem pomniejszają też podatek dochodowy.

Podejmowanie decyzji gospodarczych powinno być oparte na podstawie analizy dochodu nie przychodu, gdyż tylko w ten sposób można odnosić opłacalność danej decyzji gospodarczej do rzeczywistej sytuacji finansowej firmy, czyli do realnego osiągniętego przez podmiot gospodarczy zysku lub poniesionej straty. Współpracując z zewnętrznym biurem księgowym takim jak nasz, można w każdym kluczowym dla firmy momencie przeprowadzić analizę przychodów i kosztów, żeby dokonać weryfikacji osiąganego przezeń dochodu. Takie postępowanie pozwala szybko reagować na wszelkiego rodzaju szanse i zagrożenia dla firmy.