Co się składa na koszty zatrudnienia pracownika?

Kategoria: Blog

zatrudnienie pracownika

Chcąc zatrudnić pracownika, trzeba być świadomym wysokości opłat, jakie zobowiązuje się płacić co miesiąc przedsiębiorca z tytułu podpisanej z nim umowy o pracę. Poza zwykłym bowiem wynagrodzeniem brutto i netto widzianym na papierze, czyli umowie o pracę, po stronie firmy zatrudniającej pracownika, leżą jeszcze dodatkowe opłaty. Zobaczmy zatem, jaki jest koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę?

Jakie umowy może podpisać pracodawca z pracownikiem?

Firmy mogą zatrudniać pracowników w różnej formie. Od tego, jaki rodzaj współpracy obiorą, zależeć będzie koszt całkowity zatrudnionych pracowników. Do wyboru jest kilka rozwiązań. Może to być umowa o pracę, umowa zlecenie, jak również umowa o dzieło, czy coraz popularniejsze w niektórych branżach samozatrudnienie.

Jak kształtują się koszty zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę?

Przy umowie o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy jest jednocześnie wynagrodzenie brutto, jak również składki ZUS leżące po stronie pracodawcy. Składki te ponoszone są przez obie strony umowy, zwykle po połowie i wynoszą: na ubezpieczenia emerytalne – 19,52% podstawy wymiaru, na ubezpieczenia rentowe – 8% podstawy wymiaru, na ubezpieczenia chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru, na ubezpieczenia wypadkowe –0,67% do 3,33%. W przypadku małych firm zatrudniających do 9 osób składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 1,67%. Jeśli firma zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę – w pełnym wymiarze godzin z minimalnym wynagrodzeniem 2800 PLN (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku), koszt całkowity zatrudnienia wynosi 3 373,44 PLN.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku innych form współpracy, między firmą a pracownikiem Dla przykładu podpisania umowy zlecenie, koszt całkowity zatrudnienia pracownika nie może być niższy niż minimalna stawka godzinowa, która w 2021 roku wynosi 18,30 zł brutto na godzinę. Niezależnie od podpisanej umowy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie minimum raz w miesiącu w stałym ustalonym z góry terminie.