Czym jest Certyfikat Rezydencji Podatkowej?

Kategoria: Blog

Zgodnie z art. 306l Ordynacji podatkowej, organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie to właśnie certyfikat rezydencji podatkowej, przy czym:

  • zgodnie z ustawą o PIT certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika;
  • a zgodnie z ustawą o CIT certyfikat rezydencji podatkowej to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika.

Kto może wnieść o wydanie certyfikatu rezydencji podatkowej?

Na początku należy wskazać, że zgodnie z art. 306a tej ustawy, organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Jednocześnie indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową. Aby wydanie było możliwe, musi ono być wymagane przez prawo dla urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego lub osoba ubiegająca się o wydanie musi mieć interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Certyfikat rezydencji podatkowej jest szczególnym zaświadczeniem, bo o jego wydanie ubiegają się sami podatnicy. W razie wątpliwości, co do możliwości uzyskania certyfikatu rezydencji, warto zapytać biuro rachunkowe. Ci z nich, którzy uzyskują dochody za granicą, jednocześnie podlegając nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, legitymuje się właśnie certyfikatem rezydencji podatkowej. Jest ono niezbędne w kontekście podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania. Wzór zaświadczenia jest dostępny na stronie rządowej.