Kiedy przedsiębiorca musi płacić podatek CIT?

Kategoria: Blog

CIT

CIT to inaczej podatek dochodowy od osób prawnych w danym roku rozliczeniowym. Obecnie jego stawki wynoszą 9 procent podstawy opodatkowania (jeśli mowa o przychodach niezwiązanych z zyskami kapitałowymi dla firm, które rozpoczynają działalność oraz dla małych podatników) lub 19 procent podstawy opodatkowania. Kto dokładnie musi płacić podatek CIT i dlaczego?

CIT – kto go płaci?

Za podatników CIT uważa się różne osoby prawne, jednostki organizacyjne czy spółki. Płacąc podatek od dochodów, należy pamiętać o tym, że każde rozliczenie musi wystąpić do końca trzeciego miesiąca następnego roku (po danym roku podatkowym). W tym okresie także należy wpłacić wspomniany podatek. Co może być uznane za przychody spółki? Między innymi: pieniądze, które ta otrzymała, wartość rzeczy uzyskanych częściowo odpłatnie lub nieodpłatnie, różnice kursowe czy wartość różnorodnych świadczeń. Za podatników CIT uznaje się:

  • osoby prawne (jak: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia, fundacje, spółki akcyjne),
  • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej (jak: wspólnoty mieszkaniowe czy placówki oświatowe),
  • spółki kapitałowe w organizacji,
  • spółki komandytowo-akcyjne (z siedzibą lub zarządem w Polsce),
  • spółki komandytowe (z siedzibą lub zarządem w Polsce),
  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki, które nie posiadają osobowości prawnej (z siedzibą lub zarządem w innym państwie niż Polska; jednak wyłącznie w przypadkach, w których uznawane są za osoby prawne w danym kraju i podlegają opodatkowaniu),
  • spółki jawne (z siedzibą lub zarządem w Polsce; w określonych warunkach).

Profesjonalne usługi księgowe otwierają przed Klientami coraz więcej nowych możliwości (jak, chociażby: platformy do komunikacji online, szybki dostęp do informacji o danym rozliczeniu księgowym czy program do wystawiania faktur). W przypadku chęci skorzystania z oferty biur rachunkowych warto zwrócić szczególną uwagę na uzyskane przez nie certyfikaty czy aktualne doświadczenie w branży.

Co jest przedmiotem opodatkowania CIT?

Za przedmiot opodatkowania CIT uważa się dochód, który firma uzyskała w określonym roku podatkowym. Ten stanowi całokształt dochodu, który został osiągnięty z zysków kapitałowych oraz dochodu, który uzyskano z innych źródeł. Warto również wspomnieć, że przedsiębiorstwa z zarządem lub siedzibą w Polsce zobowiązane są do zapłaty CIT od wszystkich swoich dochodów (bez względu na to, w jakiej lokalizacji te zostały uzyskane). Z kolei przedsiębiorstwa z zarządem lub siedzibą poza terenami Polski zobowiązane są do podatku od dochodów uzyskanych jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.