Co wpływa na wysokość składki ZUS przedsiębiorcy?

Kategoria: Blog

ZUS

Obowiązek opłacania składki ZUS dotyczy każdego przedsiębiorcy. Zaniechanie tej czynności wiąże się z określonymi konsekwencjami, takimi jak: kara grzywny, utrata świadczeń, brak możliwości otrzymania dofinansowania, a nawet zajęcie majątku. Dowiedzmy się, co obecnie wpływa na wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców i z czego te składki właściwie wynikają?

Wysokość składki ZUS przedsiębiorcy – od czego zależy?

Według ustawy budżetowej na rok 2021 miesięczna składka dla przedsiębiorcy wynosi 1457,49 zł – jest to wzrost o 26,01 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Na wysokość składki ZUS wpływa między innymi przeciętne oraz minimalne wynagrodzenie za pracę. Należy również zaznaczyć, że nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłaty ubezpieczenia chorobowego. A co z ZUS-em dla początkujących przedsiębiorców? Nowe firmy mogą sięgnąć po tak zwaną „ulgę na start”, dzięki której zobligowane będą wyłącznie do opłacania składki zdrowotnej. Z ulgi korzystać można przez 6 miesięcy od rozpoczęcia swojej działalności. Przez kolejne 2 lata dostępne zaś są składki preferencyjne.

W prawidłowym i precyzyjnym rozliczeniu naszego przedsiębiorstwa pomóc nam może biuro rachunkowe. Oferta kancelarii księgowo-podatkowych jest coraz bardziej zróżnicowana. W jej skład wchodzą, chociażby: prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, deklaracje ZUS, usługi kadrowe czy prowadzenie ksiąg handlowych.

Co zawiera w sobie składka ZUS?

Na składkę ZUS dla przedsiębiorcy składa się pięć czynników. Są to: 

  • składka emerytalna,
  • składka rentowa,
  • składka wypadkowa,
  • składka zdrowotna,
  • składka chorobowa (jedyna, która nie zalicza się do składek obligatoryjnych).

Opłacanie składki chorobowej przez minimum 90 dni (nieprzerwanie), pozwoli nam uzyskać prawa do wielu świadczeń. Należą do nich: prawo do uzyskania zasiłku macierzyńskiego, chorobowego, prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego czy płatnego urlopu, który przeznaczony będzie na leczenie chorego dziecka. Przy tym należy zaznaczyć, że wyjątkiem od zobowiązania do regularnego opłacania składki chorobowej przez co najmniej 90 dni, jest zasiłek macierzyński. Płatnik uzyskuje do niego dostęp już po pierwszym dniu opłacania wspomnianej składki.