Czy KPiR można prowadzić ręcznie w 2024 roku?

Kategoria: Blog

księga rachunkowa i kalkulator

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mieli do tej pory możliwość przedstawiania dokumentacji w wersji papierowej albo elektronicznej. Czy w 2024 roku ulegnie to zmianie i obowiązywać będzie tylko ta druga forma? Zapraszamy do lektury artykułu.

Na czym polega prowadzenie księgi przychodów i rozchodów?

Na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów mogą zdecydować się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz działające w formie spółki cywilnej jawnej i partnerskiej. W KPiR ewidencjuje się każde zdarzenie gospodarcze, do którego dochodzi w firmie, poświadczając to właściwym dowodem księgowym. Należy robić to w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Aktualnie przedsiębiorcy jak najbardziej mogą zdecydować się na ręczne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Należy jednak zaznaczyć, że planowane jest wprowadzenie przepisów narzucających obowiązek przedstawiania KPiR w wersji elektronicznej – zmiany te zostały jednak odroczone do 2025 roku.

Jak prowadzić KPiR w formie elektronicznej?

W 2024 roku wciąż będzie można więc samodzielnie zdecydować o formie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli wybierze się wersję elektroniczną, trzeba spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim należy korzystać z oprogramowania komputerowego umożliwiającego natychmiastowy wgląd w poszczególne zapisy oraz wydruk danych w porządku chronologicznym, zgodnie z obowiązującym wzorem.

Dane muszą być gromadzone na nośnikach informatycznych zapewaniających ochronę przed zniszczeniem, zniekształceniem i nieuprawnioną modyfikacją. Ponadto trzeba również dostarczyć na piśmie instrukcję obsługi programu komputerowego, którego używa się do prowadzenia KPiR.