Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać konto firmowe?

Kategoria: Blog

pliki polskich banknotów

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza konieczność wykonywania wielu operacji finansowych. W grę wchodzi regulowanie należności za otrzymywane od poddostawców, kooperantów i usługodawców faktury np. z tytułu obsługi księgowej. W Warszawie pomoc w tym zakresie oferuje biuro rachunkowe Abakus. Podobnie będzie, gdy chodzi o otrzymywanie zapłaty za oferowane produkty lub usługi. Niezbędne okaże się również rozliczanie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego, a nierzadko także podatku VAT i składek ZUS. Ponieważ w większości sytuacji wymaga to dokonania przelewu, ciężko będzie obejść się bez własnego konta. Przekonajmy się, czy musi to być zawsze konto firmowe

Kto nie musi posiadać konta?

Z obowiązku posiadania konta bankowego zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy. Chodzi tu o firmy, które osiągają obroty nieprzekraczające 2 milionów euro rocznie, a ponadto nie zatrudniają więcej niż 10 osób. Co istotne, wartość posiadanych przez nich aktywów nie może przekraczać 2 milionów euro w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Mogą oni dokonywać z fiskusem rozliczeń gotówkowych, a także używać posiadanego przez siebie konta osobistego. Warto jednak pamiętać, że ograniczenia w jego wykorzystywaniu mogą wynikać z zawieranej z bankiem umowy, gdzie może się znajdować klauzula zakazująca dokonywania części operacji lub nakładająca z tego tytułu wyższe opłaty.

Co przemawia za posiadaniem konta firmowego?

Konta firmowe są zwykle nieco droższe niż konta osobiste, jednak ich prowadzenie będzie często de facto mniejszym obciążeniem, ponieważ zależnie od banku można z tego tytułu uzyskać rozmaite korzyści finansowe. Co istotne, konto firmowe jest w zasadzie jedyną możliwością obsługi tzw. split payments niezbędnych w przypadku regulowania zobowiązań vatowskich. Jest to też zalecane z uwagi na unikanie problemów w razie kontroli skarbowej i m.in. rozgraniczania odsetek z tytułu posiadanych środków prywatnych i związanych z działalnością gospodarczą.