Jak księgować koszty paliwa?

Kategoria: Blog

stacja paliwowa

Kwestie związane z rozliczeniami podatkowymi dotyczą każdego przedsiębiorcy. Ze względu na stopień złożoności obowiązujących przepisów i konieczność dopełniania rozmaitych procedur formalnych, zadanie to najlepiej scedować na starannie wybrane biuro rachunkowe. W Warszawie usługi z tego obszaru na wysokim poziomie świadczy firma Abakus. Dobrym przykładem skomplikowania kwestii podatkowych jest sposób rozliczania kosztów związanych z eksploatacją samochodu osobowego w firmie. Wynika to z faktu, iż wiele zależy od tego, jak jest on ujęty w majątku firmy. Inne zasady wchodzą w grę, jeżeli jest on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, inne, jeżeli używa się auta na podstawie umowy najmu lub leasingu, a jeszcze inne, gdy chodzi o prywatny samochód przeznaczony na potrzeby firmy. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Wydatki na samochód a podatek VAT

Rozliczenia z fiskusem z tytułu VAT od wydatków na samochód używany w firmie mogą przedstawiać się rozmaicie. Jeżeli został on zgłoszony jako przeznaczony wyłącznie do celów firmowych i prowadzone są dla niego tzw. kilometrówki, możliwe jest odzyskiwanie 100% zapłaconego VAT-u, gdy chodzi m.in. o paliwo czy naprawy. Jeżeli auto jest eksploatowane także, jako pojazd do celów prywatnych, przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 50% VAT, do kosztów podatkowych wpisać 75% wartości netto otrzymanej faktury, powiększonej o 50% nieodliczonego VAT-u. Co ważne, nie ma tu ani obowiązku składania druku VAT-26, ani prowadzenia ewidencji tras i kilometrów czy opracowywania regulaminu użytkowania wozu.

Samochód a koszty podatkowe

Samochód wpisany do ewidencji środków trwałych pozwala na odliczenie 75% kosztów eksploatacji przy użytku służbowym i prywatnym oraz 100% przy użytku służbowym, co wymaga jednak prowadzenia stosownej dokumentacji. Podobnie będzie to wyglądało, gdy chodzi o leasing. Używanie auta prywatnego do celów firmowych oznacza możliwość zaliczania w poczet kosztów 20% wydatków.