Zatrudnianie cudzoziemca, a kwestie podatkowe

Kategoria: Blog

zatrudnienie pracownika

Większość przedsiębiorców nie ma wystarczającej ilości czasu oraz nie posiada wystarczających kompetencji, by samodzielnie zajmować się formalnościami związanymi z prowadzeniem biznesu, korzysta więc z profesjonalnej obsługi księgowej. W Warszawie w rachunkowości przedsiębiorstw, a także kwestiach płacowo-kadrowych specjalizuje się firma Abacus, która wspiera biznes we wszystkich obszarach związanych z rozliczeniami z fiskusem, w tym w sprawach podatkowych wynikających z faktu zatrudniania pracowników. Przekonajmy się, jak wyglądają obowiązki łączące się z pracą cudzoziemców.

Co trzeba wiedzieć o zatrudnianiu cudzoziemców?

Korzystanie z możliwości zatrudniania osób, które nie są obywatelami polskimi ani nie pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej, jest popularne i wielu firmom pozwala na skuteczne uzupełnianie niedoborów kadrowych. Wśród kwestii związanych z przyjmowaniem do pracy takich osób szczególne znaczenie ma właściwe wypełnianie obowiązków podatkowych. Warto pamiętać, że pracownicy spoza granic UE muszą mieć zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo skorzystać z procedury uproszczonej, pozwalającej na zatrudnienie przez okres do 24 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacania im pensji w wysokości przynajmniej odpowiadającej płacy minimalnej.

Jak opodatkowani są cudzoziemcy pracujący w Polsce?

Wszystkie dochody uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło przez cudzoziemców będących polskimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak dochody uzyskane przez Polaków. O rezydencji podatkowej mówimy przy zamieszkiwaniu przez okres przekraczający 183 dni w roku. Nierezydenci podlegają natomiast ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i mogą rozliczać w Polsce dochody z tytułu pracy, działalności gospodarczej lub wykonywanej osobiście, a także dochody z nieruchomości, nie mają jednak takiego obowiązku.