Czym jest VAT UE?

Kategoria: Blog

europejska koncepcja podatku vat

VAT UE to europejski numer NIP wykorzystywany podczas dokonywania międzynarodowych transakcji handlowych wewnątrz wspólnoty Unii Europejskiej. Co ważne, wielu przedsiębiorców podlega obowiązkowi rejestracji właśnie jako podatnik VAT UE – kto konkretnie? Wyjaśniamy!

Kto musi zarejestrować się jako podatnik VAT EU?

Obowiązek rejestracji do VAT UE spoczywa na wszystkich czynnych podatnikach VAT, którzy planują dokonywanie transakcji z kontrahentami zagranicznymi na terenie krajów przynależących do Unii Europejskiej – dotyczy to nabywania i dostawy towarów oraz świadczenia i nabywania usług.

Osoby korzystające ze zwolnienia VAT również są zobligowane do rejestracji, z uwzględnieniem kilku wyjątków. Jednym z nich jest sytuacja, gdy wartość transakcji polegającej na wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów nie przekracza 50 tys. zł.

Aby zarejestrować się jako płatnik VAT-UE, należy złożyć odpowiednie dokumenty do właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli podatnik był już zarejestrowany jako podatnik VAT, wówczas aktualizuje dane za pośrednictwem formularza VAT-R.

Jak składać deklaracje VAT UE?

W ramach obsługi księgowej w Warszawie rozliczamy VAT UE. Przedsiębiorcy posiadający europejski numer NIP muszą złożyć deklaracje podsumowujące dokonane wewnątrzwspólnotowe transakcje. Niewywiązanie się z tego obowiązku grozi konsekwencjami prawnymi, w tym sankcjami finansowymi.

Deklaracja VAT UE to dokument o charakterze informacyjnym. Dostarcza się go w formie elektronicznej w trybie miesięcznym – do 25. dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym, w którym doszło do transakcji wewnątrzwspólnotowej. Nie ma możliwości rozliczenia kwartalnego czy w wersji papierowej. Co istotne, nie istnieje obowiązek składania informacji podsumowującej, jeśli nie miała miejsca żadna transakcja.