Jak trzeba będzie rozliczyć podatek z funduszy inwestycyjnych za 2024 rok?

Kategoria: Blog

kalendarz na 2024 na biurku kobiety

Od 1 stycznia 2024 roku zmianie uległy przepisy dotyczące sposobu rozliczania podatku od funduszy inwestycyjnych. Do tej pory to fundusz był płatnikiem podatków od zysków kapitałowych – czy teraz jest inaczej? Na czym polegają nowe regulacje? Wyjaśniamy!

Nowe zasady rozliczania podatku od funduszy inwestycyjnych

Dotychczas to fundusz pobierał 19% zryczałtowanego podatku od zysku kapitałowego, odpowiednio pomniejszając w związku tym uczestnikowi wypłatę środków. Nie było możliwości rozliczenia straty. Nowe przepisy dotyczące rozliczania podatku z funduszy inwestycyjnych wprowadzają w tym zakresie duże zmiany.

Przede wszystkim uczestnik otrzyma całość środków z odkupienia lub konwersji, a więc dochód niepotrącony o podatek. Jednocześnie to po jego stronie będzie leżało roczne rozliczenie i zapłata podatku o stawce 19% – w tym celu trzeba złożyć formularz PIT-38 na podstawie informacji PIT-8C dostarczonej przez fundusz. Pojawiła się wobec tego możliwość kompensacji dochodów i strat z tytułu konwersji bądź odkupienia jednostek uczestnictwa.

Co zawiera informacja PIT-8C?

Od 2024 roku obowiązek samodzielnego rozliczenia PIT-38 spoczywa na osobach fizycznych inwestujących w fundusze inwestycyjne. Zmiany nie dotyczą zasad opodatkowania wypłat z produktów emerytalnych i dochodów z PPK. Fundusz wystawia informację PIT-8C, jeśli uczestnik dokonał odkupienia/konwersji jednostek uczestnictwa.

W informacji PIT-8C znajduje się wykaz przychodów oraz kosztów. Dokument sporządzany i przekazywany jest do końca lutego kolejnego roku. Na jego podstawie inwestor sporządza następnie zeznanie na formularzu PIT-38 – należy złożyć je i zapłacić podatek do końca kwietnia roku następującego po uzyskaniu należności z funduszu. Można zrobić to elektronicznie lub w formie papierowej.