Czy można rozliczać się w oparciu o kilka stawek ryczałtu?

Kategoria: Blog

kalkulator

Ryczałt ewidencjonowany to jedna z uproszczonych form opodatkowania. W ten sposób mogą rozliczać się przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową o niskich kosztach działalności. Czy istnieje możliwość rozliczenia się na podstawie kilku różnych stawek? Wyjaśniamy!

Jakie są stawki ryczałtu?

Jedną z najważniejszych zalet ryczałtu ewidencjonowanego jest minimum formalności. Ta forma rozliczenia polega na odliczaniu określonej procentowo stawki od całego przychodu, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Wspomniane stawki różnią się w zależności od typu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dostępne stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%. Osoby rozliczające przychód w takiej formie są zobowiązane do prawidłowego określenia, której z powyższych wartości podlegają. Błędy popełnione w tym zakresie grożą poważnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

Kiedy trzeba rozliczyć w oparciu o kilka stawek ryczałtu?

Jeżeli działalność danego przedsiębiorcy polega na świadczeniu więcej niż jednego typu usług, musi on rozliczyć się w oparciu o kilka stawek ryczałtu ewidencjonowanego. Każdą z usług oblicza się wówczas indywidualnie, z uwzględnieniem odpowiedniej do jej rodzaju stawki. Może więc zdarzyć się, że jedna osoba będzie rozliczać się przy zastosowaniu np. stawki 8,5% i 10%.

Wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania wiąże się z koniecznością prowadzenia rejestru przychodów – nie trzeba za to dokumentować kosztów jego uzyskania, co docenia wielu przedsiębiorców. Kolejną korzyścią jest łatwość obliczenia swoich zobowiązań – precyzyjnie można przewidzieć koszty podatkowe. Dokumentację sporządza się w postaci papierowej bądź elektronicznej.