Jak i kiedy zgłosić przejście na uproszczoną księgowość?

Kategoria: Blog

raport księgowy

Przejście z pełnej księgowości na uproszczoną może oznaczać wiele korzyści, zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. Ważne, by zmianę opodatkowania zgłosić w odpowiednim terminie i we właściwy sposób – jak to zrobić? Podpowiadamy!

Kto może skorzystać z uproszczonej księgowości?

Jedna z głównych zalet uproszczonej księgowości to niewielka liczba formalności. Rozliczanie się w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy też uzupełnianie KPiR jest znacznie mniej skomplikowane niż pełna księgowość. W ramach naszych usług zajmujemy się m.in. prowadzeniem uproszczonej księgi przychodów i rozchodów.

Na uproszczone formy opodatkowania mogą zdecydować się przedsiębiorcy spełniający określone kryteria. Przede wszystkim chodzi o osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilne, których przychód nie przekracza określonego limitu. Dla przykładu – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych limit ten wynosi 2 miliony euro rocznie.

Gdzie zgłosić zmianę formy opodatkowania?

Aby przejść na uproszczoną księgowość, konieczne jest wypełnienie formularza CEIDG-1. Można zrobić to na kilka sposobów – online, osobiście we właściwym urzędzie miasta czy gminy albo poprzez wysłanie wniosku pocztą. Co istotne, zgłoszenia należy dokonać w odpowiednim terminie.

W przypadku ryczałtu i podatku liniowego trzeba zrobić to do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód w roku podatkowym bądź – jeżeli przychód został uzyskany w grudniu danego roku podatkowego – do końca roku. Jeśli natomiast przedsiębiorca w ubiegłym roku wybrał kartę podatkową i chce dokonać zmiany na inną formę księgowości uproszczonej, takiego zgłoszenia musi dokonać w terminie do 20 stycznia.