Kilka słów o odpowiedzialności cywilnej księgowej

Kategoria: Blog

biuro księgowe

Jednym z podstawowych obowiązków biura księgowego jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Biura zobowiązują się do prowadzenia ich w sposób sumienny, rzetelny i zgodny z prawem, jednak i im zdarzają się błędy. Najczęściej pomyłki wynikają z niewłaściwej interpretacji przepisów podatkowych lub niedostosowania obliczeń do wciąż zmieniających się regulacji. Zdarza się także, że błąd następuje na skutek nieprzekazania przez biuro rachunkowe klientowi istotnych informacji, związanych na przykład z naliczonym podatkiem. Na szczęście przed poważnymi konsekwencjami takich niedociągnięć chronią księgowych specjalne polisy ubezpieczeniowe.

Na czym polega odpowiedzialność cywilna księgowej?

W razie pomyłki biuro rachunkowe zatem ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, czyli stratę, którą poniósł poszkodowany; w tym wypadku klient biura. Ponosi ono także odpowiedzialność za stracone korzyści, czyli korzyści, które klient mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzone szkody. Na tym właśnie polega odpowiedzialność cywilna księgowych.

Jak zabezpieczają się biura rachunkowe?

W trosce o dobro naszych klientów oraz jak najszybsze uregulowanie ewentualnych szkód, mogących powstać podczas prowadzenia ksiąg handlowych, nasze biuro rachunkowe posiada specjalną polisę ubezpieczeniową, skonstruowaną z myślą specjalnie o pracownikach rachunkowości. W ramach zawartej w polisie sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel wypłaci sumę, które biuro będzie zobowiązane zapłacić poszkodowanemu klientowi. Wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje także koszty ewentualnych wynagrodzeń ekspertów, których trzeba by powołać, aby ocenić rozmiary wyrządzonej szkody lub zbadać zasadność wysuwanych roszczeń. Jeśli sprawa trafi na sądową wokandę, to ubezpieczyciel pokrywa koszta postępowania egzekucyjnego, grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, a także wszelkich innych poniesionych innych kar pieniężnych.

Nie musisz zatem obawiać się podjęcia współpracy z biurem rachunkowym. Jego pracownicy są bowiem ubezpieczeni od ponoszenia cywilnej odpowiedzialności za ewentualnie popełnione błędy.