Kogo obejmuje zwolnienie z bycia podatnikiem VAT?

Kategoria: Blog

porada przez telefon

Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług, nakładanym zarówno na sprzedawców, jak i na nabywców, gdyż jego wartość dolicza się do wartości netto transakcji kupna-sprzedaży. Co do zasady, podatnikami VAT są przedsiębiorcy, którzy, rozliczając go, płacą jego wysokość zależną od wartości netto sprzedaży. Sprawdź, kto płatnikiem VAT być musi, a kto może zostać z niego zwolniony.

Kto musi zostać płatnikiem VAT?

Przedsiębiorcy, którzy już od pierwszej sprzedaży muszą zostać czynnymi podatnikami VAT to przede wszystkim dostawcy określonych towarów oraz dostawcy towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem:

  • energii elektrycznej,
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych.

Ponadto podatnikiem VAT automatycznie zostają dostawcy preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, urządzeń elektrycznych i urządzeń sprzętu gospodarstwa domowego, a także hurtowych i detalicznych części do samochodów oraz motocykli.

Druga grupę podatników VAT stanowią przedsiębiorcy, oferujący określone usługi, w tym usługi prawnicze, doradcze, jubilerskie oraz factoringowe.

Kto może być zwolniony z bycia podatnikiem VAT?

Ustawodawca wyłączył jednak określone działalności z konieczności podlegania pod podatek VAT i wskazał je w artykule 43 ustawy o VAT. Są to na przykład usługi transportu sanitarnego, opieki medycznej oraz usługi, związane z zawodem psychologa. Ponadto, zwolnienie z bycia podatnikiem VAT obejmuje przedsiębiorców, którzy właśnie rozpoczynają działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, których obroty w poprzednim oraz bieżącym roku nie przekroczyły ustawowego limitu, w kwocie 200 000 zł.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że do obrotów nie należy wliczać sprzedaży towarów ustawowo zwolnionych z podatku VAT, środków trwałych, a także wystawionych na sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych z podatkiem VAT, zapraszamy na konsultacje do naszego biura rachunkowego. Oferujemy również możliwość skorzystania z usługi e-księgowości. Specjalna platforma do komunikacji klientów z naszym biurem zawiera dostęp on-line do informacji o rozliczeniu księgowym, a także program do wystawiania faktur oraz elektroniczne archiwum z dokumentami klienta.