Jak prowadzić księgowość w stowarzyszeniu/fundacji?

Kategoria: Blog

fundacja

Fundacje i stowarzyszenia są organizacjami społecznymi, które pełnią niezwykle ważne funkcje w naszym społeczeństwie. Prowadzenie tego rodzaju działalności wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu przepisów. Mowa tutaj przede wszystkim o księgowości. Część fundacji i stowarzyszeń spełnia określone warunki, dzięki którym może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, a co za tym idzie, mogą nie stosować postanowień ustawy o rachunkowości. W jaki sposób należy prowadzić księgowość w stowarzyszeniu lub fundacji?

Polityka rachunkowości i zwolnienia 

Stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek prowadzenia księgowości, o czym stanowią przepisy ustawy o rachunkowości. Polityka rachunkowości omawianych organizacji obejmuje przede wszystkim   plan kont, sposób księgowania kosztów, metody przechowywania oraz archiwizacji dokumentacji finansowej, a także sposoby amortyzacji środków trwałych. Jeżeli fundacje i stowarzyszenia mają potwierdzony w KRS status organizacji pożytku publicznego, to podlegają wielu przywilejom w postaci zwolnień z różnych podatków i opłat. Mowa tutaj przede wszystkim o zwolnieniu z opłat skarbowych i opłat sądowych. Jeśli natomiast chodzi o podatki, to organizacje pożytku publicznego zwolnione są przede wszystkim z podatku VAT dla żywności przekazywanej na działalność charytatywną, z podatku dochodowego, jeśli dochody są przeznaczone na realizację celów statutowych czy z podatku od czynności cywilnoprawnych w sytuacjach, w których wykonywana czynność dotyczy  działalności użytku publicznego. Stowarzyszenia i fundacje mogą być zwolnione również z podatku od nieruchomości pod warunkiem, że jest ona przeznaczona do prowadzenia działalności, która zawarta została w statucie.

Kiedy można prowadzić uproszczoną księgowość? 

Wiele stowarzyszeń i fundacji prowadzi uproszczoną księgowość. Jednak, aby móc skorzystać z tej możliwości, należy spełnić warunek dotyczący przychodu organizacji. Mowa tutaj o sytuacji, w której fundacja lub stowarzyszenie w roku, który poprzedza przejście na uproszczoną księgowość, nie przekroczyła limitu stu tysięcy złotych przychodu pochodzącego z tytułu odpłatnej i nieopodatkowanej działalności. Jedną z głównych zalet prowadzenia uproszczonej księgowości jest brak obowiązku przygotowywania corocznego sprawozdania finansowego. Z uwagi na skomplikowanie wszelkich procesów związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych czy innych dokumentacji związanych z księgowością firmy bądź stowarzyszenia, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w tym zakresie. Zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy z naszym biurem księgowym w Warszawie, gdzie zapewniamy fachowość, gwarancję bezpieczeństwa i indywidualne podejście do Klienta.