Kto może się rozliczać w oparciu o kartę podatkową?

Kategoria: Blog

rozliczenie

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka różnych form opodatkowania. Jedną z najprostszych jest karta podatkowa. Często decydują się na nią właściciele firm, którzy zatrudniają kilku pracowników w małych miejscowościach. Taka forma opodatkowania polega na tym, że przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczania stałej kwoty podatku. Nie ma na nią wpływu wartość przychodów, które firma faktycznie uzyskuje. Kto może się rozliczać na podstawie karty podatkowej i jak się o nią ubiegać?

Karta podatkowa – kto i kiedy może z niej skorzystać?

Karta podatkowa nie przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Co ważne, starając się o nią, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie skarbowym. Mogą go złożyć właściciele firm, którzy sprzedają posiłki domowe lub wykonują wolny zawód. Mogą z niej skorzystać również osoby, które prowadzą działalność gastronomiczną, rozrywkową transportową albo wytwórczo-usługową. Ostatnią grupą przedsiębiorców, którzy mogą starać się o rozliczanie na podstawie karty podatkowej, są właściciele firm, którzy świadczą usługi z zakresu ochrony ludzkiego zdrowia, w tym opieki domowej nad osobami chorymi bądź dziećmi. Dopuszczalne są również usługi edukacyjne, czyli udzielanie lekcji na godziny. Istotnym kryterium jest również konieczność prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w Polsce.

Kiedy nie można się starać o kartę podatkową?

Wymienić możemy kilka sytuacji, które uniemożliwiają staranie się o kartę podatkową. Taka forma rozliczania nie jest możliwa przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy:

  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą (poza tą zgłoszoną we wniosku),
  • w ramach prowadzonej działalności wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,
  • korzystają z usług osób, których nie zatrudniają w swojej firmie w ramach umowy o pracę,
  • korzystają z usług innych przedsiębiorstw bądź zakładów (wyjątkiem są usługi specjalistyczne),
  • ich małżonek prowadzi działalność w tym samym zakresie.

Wniosek o kartę podatkową należy złożyć do 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku otwierania działalności – jeszcze przed jej rozpoczęciem. Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania nie jest prosty. Dlatego warto współpracować z biurem rachunkowym nie tylko w zakresie jej wyboru, ale również prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów czy obsługi kadrowo-płacowej, która również jest czasochłonna i wymaga stałego zapoznawania się ze zmieniającymi się przepisami. Korzystając z usług naszego biura księgowego w Warszawie lub Piasecznie, przedsiębiorcy mają pewność, że księgowość firmy będzie prowadzona profesjonalnie, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.