Kto ponosi odpowiedzialność za błędy w rozliczeniach?

Kategoria: Blog

kto ponosi odpowiedzialnosc za bledy w rozliczeniach

Obecnie bardzo wiele firm, zarówno dużych, jak i małych, nawiązuje współpracę z biurem księgowym, które zapewnia fachową obsługę księgową. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniach czy wszelkie nieprawidłowości w dokumentacji ponosi przede wszystkim przedsiębiorca, nawet jeśli korzysta z usług biura księgowego.

Odpowiedzialność biura księgowego

Jak już zostało wspomniane odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniach przed organami podatkowymi i ZUS ponosi podatnik lub płatnik podatków czy składek, czyli bezpośrednio przedsiębiorca. Biuro księgowe, nawet jeśli to z jego winy wystąpiły nieporozumienia, obarczone jest wyłącznie odpowiedzialnością cywilną. Jednak wszelkie kary i zaległości będą egzekwowane przez urzędy bezpośrednio od podatnika. Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorca, który z powodu błędu biura księgowego został narażony na komplikacje, może dochodzić swoich strat w postępowaniu cywilnym.

Fakt ten nie powinien jednak przesądzać o tym, że należy rezygnować ze wsparcia profesjonalnych biur księgowych. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać o tym, że tylko współpraca z fachowym, renomowanym i zaufanym biurem może być gwarancją usług realizowanych na najwyższym poziomie. Dzięki temu ograniczymy ryzyko ewentualnych błędów do minimum. Warto też sprawdzić, czy wybrane biuro rachunkowe posiada odpowiednie ubezpieczenie. Dzięki temu upewnimy się, że właścicielowi danego biura zależy na bezpieczeństwie swoich klientów. Warto też sprawdzić – jeśli tylko jest to możliwe – czy dane biuro księgowe ma na swoim koncie ewentualne błędy popełnione w przeszłości. Jeśli tak się zdarzyło, należy sprawdzić, jakie było zachowanie po zaistniałym incydencie w stosunku do pokrzywdzonego klienta. Jeśli dane biuro dopełniło wszelkich starań, aby poszkodowany klient otrzymał stosowne zadośćuczynienie, można rozważyć możliwość ewentualnej współpracy. Oczywiście jeśli takich błędów nie było w przeszłości zbyt wiele.

Przedsiębiorca powinien również zwrócić uwagę na to, czy w umowie o współpracę znajduje się stosowny zapis wskazujący na to, że biuro ponosi odpowiedzialność za błędy ze swojej strony co najmniej do wysokości posiadanego ubezpieczenia.