Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Kategoria: Blog

pisanie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oznacza uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalności w formie indywidualnej działalności lub spółki osobowej.

Przedsiębiorca, który wybiera właśnie ryczałt przychodów ewidencjonowanych, jest uprawniony do płacenia podatku od przychodu, ale nie ma możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania.

Specyfika ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest nieco inną formą niż ogólny sposób opodatkowania, dotyczący niektóre osoby fizyczne, w tym:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą
 • osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnej specyfice pod warunkiem, że umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • będące osobami duchownymi
 • osiągające przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jeśli współpracujemy z księgową lub też biurem rachunkowym, które świadczy dla nas usługi księgowe, zapewnia to właśnie ono zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z prawidłowym rozliczeniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • karty podatkowej

Zgodnie z prawem istnieje kilka grup podmiotów, którzy wyłączeni są z możliwości korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego. Są to m.in. przedsiębiorcy, którzy osiągają w całości lub części przychody z tytułu m.in.:

 • prowadzenia aptek
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów)
 • prowadzenie w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

Warto pamiętać, że opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się również w stosunku do podatników wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.