B2B czy umowa o pracę – co opłaca się bardziej?

Kategoria: Blog

B2B czy umowa o pracę

Tradycyjną formą zatrudnienia jest podpisanie z pracodawcą umowy o pracę. Dla większości firm oznacza to jednak wysokie koszty związane zarówno z obowiązkami składkowo-podatkowymi, jak i koniecznością wypełniania dodatkowych powinności m.in. łączących się z przepisami BHP i ppoż., a ponadto wiąże się z mniejszą elastycznością, jeżeli chodzi o możliwość szybkiego zmniejszania liczby personelu czy możliwy dopuszczalny czas pracy. Popularną formą współpracy stają się więc umowy B2B, będące z punktu widzenia prawa kontraktami między dwoma podmiotami gospodarczymi. Osoby, które je podpisują, muszą liczyć się z dodatkowymi zobowiązaniami, m.in. koniecznością zlecenia obsługi księgowej. W Warszawie doskonałą ofertę dla firm B2B ma Biuro Rachunkowe Abacus. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom z umowy o pracę i umowy B2B.

Co daje umowa o pracę?

Podpisując umowę o pracę, zyskuje się możliwość korzystania z ustawowo ustalonego limitu dotyczącego czasu pracy. Pracodawca jest w takim przypadku zobowiązany do terminowego wypłacania wynagrodzenia oraz odprowadzana składek ZUS. Musi też zadbać o kwestie związane z BHP, w tym właściwe warunki pracy. Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego i urlopów okolicznościowych, a także otrzymywania przynajmniej płacy minimalnej. Obowiązuje go również okres wypowiedzenia umowy o pracę i ma możliwość korzystania ze zwolnień lekarskich bez dodatkowych formalności.

Co zapewnia umowa B2B?

Osoby podpisujące umowę B2B muszą rozliczać swoje zobowiązania podatkowe oraz naliczać i odprowadzać składki ZUS. Kwestie relacji ze zleceniodawcą reguluje treść podpisanej umowy i przepisy kodeksu cywilnego – dotyczy to zarówno trybu jej rozwiązywania, jak i ewentualnych sporów. Umowa B2B może być jednak korzystniejsza finansowo niż umowa o pracę.