Jakie są obowiązki podatkowe po zamknięciu/zawieszeniu działalności. Co warto wiedzieć?

Kategoria: Blog

Jakie są obowiązki podatkowe po zamknięciu/zawieszeniu działalności. Co warto wiedzieć?

Jednym z naturalnych elementów życia gospodarczego jest fakt, że część funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw kończy swoją działalność. W przypadku firm rejestrowanych w KRS wiąże się to z procedurą przewidzianą w prawie upadłościowym i oznacza postępowanie likwidacyjne. Dla jednoosobowych działalności gospodarczych przewidziano znacznie prostszy tryb obejmujący zgłoszenie zmiany w CEIDG, a ponadto możliwość zawieszenia działalności na dowolny okres przekraczający 30 dni. Należy pamiętać, że wiąże się to jednak z pewnymi formalnościami, także, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe. Pomocą w ich załatwieniu służą firmy zapewniające obsługę księgową. W Warszawie można skorzystać z usług Biura Rachunkowego Abacus. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zawieszenie działalności gospodarczej a uiszczanie podatków

Osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą będące na podatku liniowym albo płacące go według skali podatkowej nie muszą wpłacać miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy przez okres zawieszenia. Wciąż są jednak zobowiązane do złożenia zeznania rocznego o wysokości osiągniętych dochodów lub poniesionych strat do 30 kwietnia roku następnego. Będzie to konieczne nawet wówczas, gdy nie poniosły żadnych strat, ani nie uzyskały przychodów.

Zamknięcie działalności a podatki

Przedsiębiorca, który zlikwidował działalność, musi sporządzić spis z natury obejmujący m.in. towary handlowe, produkcję w toku czy wyroby gotowe, a także sporządzić wykaz składników majątku. Przychody ze zbycia lub przejęcia uwzględnionych w nich pozycji – w przypadku środków trwałych będzie to wartość niezamortyzowanej części, odpisów amortyzacyjnych – należy wykazać w odpowiednim zeznaniu rocznym. Konieczne jest też sporządzenie remanentu likwidacyjnego na potrzeby VAT.