Kiedy może dojść do refakturowania?

Kategoria: Blog

wystawienie faktury

Wiele firm, które dostarczają swoim klientom produkty lub usługi korzysta w celu ich przygotowania z pomocy swoich poddostawców. Zdarza się jednak również tak, że elementem realizacji umowy ze swoim kontrahentem jest przekazanie towaru lub świadczenia oferowanego przez inny podmiot. W takiej sytuacji te elementy transakcji podlegają na ogół refakturowaniu. Sytuacja taka rodzi określone konsekwencje podatkowe, warto więc skonsultować ją z podmiotem zajmującym się prowadzeniem księgowości. W Piasecznie usługi w tym zakresie proponuje firma Abacus. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na temat refakturowania.

Na czym polega refakturowanie?

Refakturowanie polega na wystawieniu swemu kontrahentowi faktury związanej z otrzymanymi od dostawcy i przekazanymi towarami lub usługami. Dotyczy ona identycznych kwot, a więc widniejące na niej sumy nie są powiększone o prowizję, marżę czy jakiekolwiek opłaty dodatkowe. Refakturę wystawia się po otrzymaniu faktury od dostawcy produktu lub usługi, niezbędne będzie też rozliczenie się z niej w ramach podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Refaktura a podatki

W przypadku podatku dochodowego podstawowym zagadnieniem dotyczącym refakturowania jest data powstania przychodu, który może pojawić się w momencie wykonania usługi, lecz nie później niż w dacie wystawienia faktury lub zainkasowania należności. Dopuszczalne jest także stosowanie okresów rozliczeniowych, gdy przychód powstaje w ostatnim dniu jego trwania. W przypadku podatku VAT momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu refakturowania jest moment zakończenia wykonywania danej usługi albo data wystawienia faktury. Ponieważ przepisy podatkowe związane z refakturowaniem są niejasne, przed wystawieniem dokumentu warto skorzystać z pomocy dobrego biura księgowego.