Czy pakiety medyczne można wliczyć w koszt działalności?

Kategoria: Blog

kobieta u lekarza

Świadczenia związane z ochroną zdrowia finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia są w wielu przypadkach trudno dostępne, stąd wiele podmiotów zajmujących się działalnością w tej branży oferuje również usługi na zasadach komercyjnych. Często są one dostępne w ramach specjalnych pakietów, które obejmują np. dostęp do lekarzy wybranych specjalności, wybrane badania i zabiegi, a także inne rodzaje świadczeń medycznych. Pakiety medyczne wymagają uiszczania odpowiednich opłat, a firmy zajmujące się ich oferowaniem wystawiają swoim klientom faktury. Prowadząc działalność gospodarczą, należy je odpowiednio rozliczyć, korzystając z pomocy swego księgowego np. Biura Rachunkowego Abacus. Przekonajmy się, jakie zasady dotyczą zaliczania ponoszonych na nie wydatków w koszty uzyskania przychodu.

Pakiety medyczne dla pracowników

Zakup pakietów medycznych dla pracowników będzie dla przedsiębiorstwa kosztem podatkowym, ponieważ jego celem jest wpłynięcie na zmniejszenie absencji chorobowej i zwiększenie motywacji wśród zatrudnionych, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie wydajności, a tym samym na wynik finansowy. Dla pracowników otrzymane kwoty będą jednak przychodem, który musi być rozliczony w ich podatku dochodowym. Jeżeli zatrudniony partycypuje w kosztach pakietu, przychodem będzie wyłącznie suma opłacana przez pracodawcę.

Pakiety medyczne dla przedsiębiorców

Wydatki na zakup pakietów medycznych dla przedsiębiorców są uznawane za wydatki przeznaczone na cele prywatne. W związku z tym nie mogą być zaliczane do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pakiety finansowane przez kontrahentów i oferowane osobom na umowach B2B stanowią natomiast przychód i jako takie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.