Czy każda spółka musi prowadzić pełną księgowość?

Kategoria: Blog

pełna księgowość

Pełna księgowość to forma rozliczania działalności gospodarczej o niezwykle wysokim stopniu sformalizowania. Uznaje się ją za bardzo wymagającą i czasochłonną. Czy na wszystkich rodzajach spółek ciąży obowiązek prowadzenia właśnie pełnej księgowości?

Kto jest zobowiązany do pełnej księgowości?

Zgodnie z polskim prawem nie wszystkie spółki są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości. Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na spółkach kapitałowych prawa handlowego, czyli np. spółkach akcyjnych oraz spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto rozliczać się w tej formie powinny spółki osobowe prawa handlowego, a więc komandytowe oraz komandytowo-akcyjne.

Oprócz tego również w przypadku mniejszych podmiotów pełna księgowość może okazać się koniecznością. Mowa tu o przedsiębiorcach, których przychody netto w danym roku podatkowym przekroczyły równowartość 2 milionów euro w walucie polskiej (przeliczane na podstawie kursu ustalonego przez NBP).

Korzyści z prowadzenia pełnej księgowości

Mimo że wiele firm nie jest prawnie zobowiązanych do rozliczania się w formie pełnej księgowości, to jednak spora część z nich decyduje się na jej prowadzenie. Rzeczywiście pełna księgowość jest znacznie bardziej skomplikowana niż ta uproszczona, jednak ma wiele istotnych zalet.

Przede wszystkim daje niezwykle precyzyjny wgląd w obecną sytuację przedsiębiorstwa i umożliwia jej bieżące monitorowanie. Jedną z najważniejszych korzyści z prowadzenia pełnej księgowości jest więc to, że dzięki niej zyskuje się szczegółowe dane dotyczące kondycji finansowej firmy. To z kolei pozwala szybko zauważyć ewentualne problemy i natychmiast na nie zareagować. Na podstawie zgromadzonych danych znacznie łatwiej opracować strategie biznesowe, mające na celu podnoszenie efektywności firmy.