Czy wydatki na domowy internet można zakwalifikować jako koszt firmowy?

Kategoria: Blog

domowy internet

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wymaga dokonywania rozliczeń z fiskusem z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość odprowadzanych kwot jest ustalana na podstawie zapisów księgowych, których dokonuje zwykle wybrane przez przedsiębiorcę biuro rachunkowe. Na warszawskim Ursynowie usługi tego rodzaju świadczy firma ABAKUS, oferująca również obsługę kadrowo-płacową. Czynnikiem wpływającym na wysokość zobowiązania podatkowego będzie zarówno uzyskiwany przychód, jak i wydatki zaliczane do kosztów. Osoby mające firmę zarejestrowaną w mieszkaniu często zastanawiają się, czy w ich poczet mogą zaliczyć także wydatki na internet.

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu, jeżeli istnieje związek przyczynowo-skutkowy między nimi a osiąganiem przychodu lub jego źródłem. Sumy zaliczane do kosztów muszą więc bezpośrednio czy pośrednio służyć powstaniu przychodu albo mieć na celu zachowanie bądź zabezpieczenie jego źródła. Powinny być również odpowiednio udokumentowane, a także nie mogą znajdować się na liście wykluczeń.

Kiedy płacenie za internet domowy będzie kosztem?

Wydatki na Internet mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości, jeżeli umowa została zawarta na firmę, a łącze jest używane tylko dla celów działalności gospodarczej. W przeciwnym razie podatnik może zaliczyć do kosztów część wydatków, w proporcji, w której przypadają one na prowadzenie biznesu. Warto jednak pamiętać, że sposób ustalenia tego, jaka część przypada na potrzeby firmy, a jaka jest używana do celów prywatnych, nie jest określony, a urzędy skarbowe mogą do tej kwestii podchodzić w różny sposób. Rozwiązaniem problemu będzie wystąpienie o interpretację indywidualną.