Prowadzenie firmy w domu, a podatek od nieruchomości

Kategoria: Blog

odatek od nieruchomości

Założenie biznesu jest dobrym sposobem na realizację swoich pasji i zarabianie pieniędzy. Rejestracja firmy oznacza jednak dodatkowe obowiązki, w tym choćby wymaga prowadzenia księgowości. W Warszawie obsługę rachunkową można zlecić firmie Abacus. Uporanie się z częścią pozostałych powinności będzie jednak spoczywało na przedsiębiorcy. Dotyczy to m.in. uregulowania kwestii tego, według jakich stawek należy odprowadzać podatek od nieruchomości. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Dlaczego fakt zarejestrowania działalności w mieszkaniu ma znaczenie?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zwykle dążą do ograniczenia kosztów z nią związanych. Wielu początkujących przedsiębiorców rejestruje więc swoją firmę we własnym mieszkaniu. Jest to korzystne, ponieważ nie pociąga za sobą konieczności płacenia za wynajem lokalu, a także pozwala na zaliczenie części wydatków związanych z eksploatacją w poczet kosztów uzyskania przychodu. Warto jednak pamiętać, że taka sytuacja oznacza w wielu przypadkach konieczność zmiany sposobu naliczania podatku od nieruchomości. Wynika to z faktu, że lokale mieszkalne są opodatkowane inną stawką niż te, które zaliczają się do użytkowych, a różnice między kwotami mogą być duże.

Kiedy trzeba płacić podatek od powierzchni użytkowej?

Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w mieszkaniu należy sprawdzić, czy spowoduje to jego przekształcenie w lokal użytkowy. Trzeba pamiętać, że stawki podatku od nieruchomości są ustalane decyzją rady gminy. Jednocześnie o zmianie sposobu wykorzystywania mieszkania nie decyduje samo podanie go jako siedziby firmy. Pod uwagę brany jest stan faktyczny, a więc to, czy lokal w całości lub w wydzielonej części służy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli jego funkcja mieszkalna nie jest ograniczona, nie będzie konieczna zmiana stawki. W sytuacji, gdy w pokoju lub jego części przedsiębiorca urządzi sobie biuro, trzeba się liczyć z tym, iż zostanie to uznane za zmianę przeznaczenia na użytkowe.