Jak prawidłowo ustalać podstawę opodatkowania?

Kategoria: Blog

opodatkowanie

Jednym z najważniejszych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w odpowiedniej do jej formy i skali postaci w celu dokumentowania wszystkich wykonywanych transakcji oraz mających miejsce zdarzeń gospodarczych, a także właściwe naliczanie oraz odprowadzanie podatków. Ze względu na złożoność zasad prawidłowej rachunkowości oraz istniejących regulacji prawnych, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie ze wsparcia doświadczonego biura księgowego. Na Ursynowie usługi tego rodzaju oferuje firma Abacus, obsługująca zarówno działalności jednoosobowe, jak i spółki prawa handlowego. Wśród zadań, z jakimi trzeba się zmierzyć, zajmując się rozliczeniami z fiskusem, szczególne znaczenie ma właściwe ustalanie podstawy opodatkowania.

Na jakiej podstawie określa się podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym?

Najważniejsze i najpowszechniej uiszczane podatki, takie jak podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych są naliczane od kwot stanowiących zysk z danej działalności albo w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskiwanych przychodów. Do ustalenia sumy, jaką należy przekazać administracji skarbowej, konieczne będzie więc ustalenie wysokości zysku lub przychodu. W tym celu konieczne będzie wykorzystanie prowadzonych ksiąg – podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ewidencji przychodów prowadzonych w przypadku mniejszych firm, a ksiąg handlowych, gdy chodzi o spółki prawa handlowego lub przedsiębiorstwa osiągające obroty przekraczające 2 miliony euro.

Jak ustala się podstawę opodatkowania przy podatku VAT?

Jeżeli chodzi o podatki takie jak VAT, podstawę opodatkowania określa się przy każdej transakcji, stosując właściwą dla danej kategorii usług lub towarów stawkę. Ustalenie kwoty podatku następuje przez zsumowanie wartości sprzedaży i zakupu według konkretnych stawek oraz odpowiadających im sum podatku VAT. Przy rozliczaniu podatku od towarów i usług podstawą jest ewidencja sprzedaży i ewidencja zakupów.