Jak odliczać VAT od pojazdów?

Kategoria: Blog

VAT od pojazdów

Przedsiębiorcy, którzy do prowadzenia działalności potrzebują pojazdu, mogą odliczyć od niego podatek VAT. Warto pamiętać jednak, że możliwość skorzystania z tej opcji zależy od kilku czynników. W przypadku, gdy usługi księgowe danej firmy realizowane są przez dział księgowy lub firmę zewnętrzną, najczęściej sprawę tę załatwiają specjaliści na wyznaczonych stanowiskach. W innym przypadku przedsiębiorca musi sam dopełnić wszystkich niezbędnych formalności związanych z odliczaniem VAT.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących możliwości:

  • odliczenie 50% VAT od pojazdów
  • odliczenie 100% VAT od pojazdów samochodowych
  • odliczenie 100% od pojazdów ciężarowych

Odliczenie 50% VAT od pojazdów

50% VAT można odliczyć od wydatków związanych zarówno z nabyciem, jak i użytkowaniem samochodu osobowego lub innego pojazdu samochodowego. Samochód osobowy może być przy tym wykorzystywany do użytku mieszanego, czyli zarówno w firmie, jak i w celach prywatnych. Odliczanie 50% VAT dotyczy pojazdów, które zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych firmy i pojazdów prywatnych wykorzystywanych na zasadach kilometrówki do celów PIT.

Odliczanie 100% VAT od pojazdów samochodowych

Odliczanie 100% VAT przysługuje w pewnych okolicznościach podatnikom, którzy w swojej działalności wykorzystują samochód osobowy. Pełne odliczenie VAT jest możliwe w sytuacji, gdy przedsiębiorca używa pojazdu tylko i wyłącznie w ramach prowadzonej działalności. W tej sytuacji nie ma możliwości, by korzystać z pojazdu w celach prywatnych. 100% podatku VAT można dokonać również od wydatków związanych z użytkowaniem i eksploatacją pojazdu.

Odliczenie 100% VAT od pojazdów ciężarowych

Odliczenie 100% VAT od pojazdów ciężarowych możliwe jest tylko w przypadku, gdy pojazd spełnia wszystkie warunki dotyczące samochodów ciężarowych określone w ustawie o VAT. Możliwe jest pełne odliczenie podatku od nabycia pojazdu, użytkowania i wydatków z nim związanych.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu znajdują się dane na temat jego konstrukcji, a także adnotacja informująca o spełnieniu wymagań uprawniających do odliczenia 100% VAT. Wśród pojazdów, które pozwalają na odliczenie 100% podatku VAT, znajdują się:

  • samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony
  • samochody posiadające odpowiednie zaświadczenie, np. VAT-1a, VAT-1b, VAT-2
  • pojazdy specjalne, np. koparki, ładowarki, podnośniki
  • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony po spełnieniu odpowiednich warunków