Łączenie form opodatkowania podatkiem dochodowym – kiedy to możliwe?

Kategoria: Blog

słowo podatek z klocków

Rozliczenia w zakresie podatków dochodowych mogą następować na bazie przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych CIT albo podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. O tym, która z tych ewentualności będzie miała zastosowanie w przypadku konkretnej firmy, decyduje forma prawna, w jakiej została ona zarejestrowana. Wsparciem w naliczaniu podatków oraz wyborze optymalnego sposobu opodatkowania będzie obsługująca podmiot firma księgowa – w Warszawie może to być biuro rachunkowe Abacus. Przekonajmy się, jakie są rodzaje opodatkowania przedsiębiorców i sprawdźmy, jakie podatki mogą oni zapłacić.

Jakie istnieją formy opodatkowania i w jakiej sytuacji można je łączyć?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością odprowadzenia z tego tytułu podatku dochodowego. Trzeba jednak pamiętać, że jedna osoba może być jednocześnie przedsiębiorcą jednoosobowym, a także wspólnikiem spółki cywilnej albo jednej z osobowych spółek prawa handlowego tj. jawną bądź partnerską. W zależności od tego, w jakiej branży funkcjonuje firma oraz wysokości uzyskiwanych przez nią dochodów i w pewnym zakresie również woli zainteresowanego istnieje możliwość bycia objętym jednym z trzech typów podatków – podatkiem zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym naliczanym według skali podatkowej lub podatkiem liniowym.

Jakie podatki może płacić przedsiębiorca?

Jednoosobowa działalność gospodarcza podobnie jak udział w spółce cywilnej lub osobowej może być objęta ryczałtem, podatkiem liniowym lub podatkiem według skali podatkowej. Przedsiębiorca może więc od każdej z nich zapłacić odmienny rodzaj podatku. Jeśli będzie udziałowcem większej liczby spółek, może rozliczać się wszystkimi trzema typami podatków.