Co może stanowić dowód księgowy?

Kategoria: Blog

obliczanie faktur

Działalność biznesowa wiąże się z koniecznością spełniania wielu wymogów formalnych, a zwłaszcza właściwym gromadzeniem danych będących bazą do późniejszych rozliczeń podatkowych. Dla każdej firmy podstawą okaże się prawidłowe prowadzenie księgowości. W Warszawie dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy Abakus. W grę wchodzi jednak nie tylko zgodne z prawem wypełnianie ksiąg, ale również zbieranie i wystawianie sporządzonych dowodów księgowych. Przekonaj się, co można zaliczyć do tej kategorii.

Co jest istotne w przypadku dowodów księgowych?

Dowody księgowe powinny zawierać dane, które umożliwią określenie charakteru zdarzenia gospodarczego oraz biorących w nim udział stron, a przede wszystkim wystawcy. Liczyć się będzie także data transakcji oraz jej przedmiot i wartość. Wśród najważniejszych składowych znajdzie się też numer. Warto pamiętać, że wymogi co do uznania dokumentu za podstawę do zaliczenia w koszty lub rozliczenia podatku VAT są bardzo restrykcyjne, a braki formalne mogą stać się powodem uniemożliwienia prawidłowego zaksięgowania danej pozycji. W zależności od sytuacji używane do prowadzenia rachunkowości mogą być dowody zewnętrzne, uzyskane od kontrahentów lub wystawiane samodzielnie oraz wewnętrzne, powstające na własne potrzeby i na podstawie innych dokumentów.

Rodzaje dowodów księgowych

Dowodem księgowym mogą być różne rodzaje dokumentów, w zależności od przeznaczenia. Do używanych najpowszechniej należą m.in. klasyczne faktury VAT, jednak zapisów można dokonywać również na podstawie rachunków, dokumentów opłat bankowych i pocztowych, paragonów fiskalnych, dokumentów celnych, zestawień dowodów, not księgowych, dowodów przesunięć, a także umów czy specyfikacji. Warto pamiętać, że dowody księgowe są niezbędne w razie kontroli.