Zalety rozliczeń kwartalnych podatku VAT

Kategoria: Blog

formularze podatków

Każda firma musi wypełniać ciążące na niej obowiązki formalne związane z naliczaniem i odprowadzaniem podatków dochodowych oraz płaceniem VAT. Ze względu na to, iż z uwagi na obowiązujące przepisy jest to dość skomplikowane, najlepszym rozwiązaniem będzie więc korzystanie w odpowiedniego biura księgowego. W Warszawie pomoc w tym zakresie oferuje Abakus, ułatwiając np. kwartalne rozliczanie VAT. Przekonaj się, na czym polega taka opcja i sprawdź, co można za jej sprawą zyskać.

Czym są rozliczenia kwartalne VAT?

Co do zasady rozliczenia podatku VAT są wykonywane po zakończeniu danego miesiąca i polegają na przygotowaniu oraz przesłaniu do organów skarbowych pliku JPK, a także wpłacie stosowej kwoty będącej różnicą między podatkiem należnym a naliczonym. W niektórych przypadkach przepisy dopuszczają jednak również rozliczenia kwartalne. Dotyczy to tzw. małych podatników, tj. takich, których obrót nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro rocznie. Przywilej ten jest dostępny jednak tylko dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku dłużej niż rok, a skorzystanie z tej opcji wymaga aktualizacji danych przez złożenie druku VAT-R.

Co daje rozliczenie kwartalne VAT?

Największym plusem kwartalnego rozliczania podatku VAT jest stosowanie metody kasowej. Polega ona na tym, że podatek należny jest wpłacany wówczas, gdy podatnik otrzymał już płatność od kontrahenta. Jednocześnie oznacza to odliczanie kosztów w okresie, kiedy uregulowano już zobowiązania. Zaletą okaże się również to, iż faktury kosztowe pozwalające na odliczenie podatku VAT mogą być zaliczone albo w kwartale, w którym je otrzymano, albo w jednym z dwóch następnych. Korzystne jest też to, że w razie szybkiego wykrycia pomyłki korekta nie będzie potrzebna lub obejmie mniejszą liczbę plików JPK.