Na czym polega odwrotne obciążenie?

Kategoria: Blog

obliczanie faktury

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorstwa będącego czynnym podatnikiem VAT jest właściwe naliczanie i odprowadzanie tego podatku. Niestety ze względu na poziom złożoności istniejących regulacji rozliczenia VAT są dość skomplikowane, ponieważ w grę wchodzą tu rozmaite obowiązki dodatkowe np. szczegółowa identyfikacja rachunku bankowego kontrahenta czy obostrzenia wynikające choćby ze stosowania split payment. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór dobrej firmy mogącej zająć się pomocą w tym obszarze i prowadzeniem ksiąg handlowych. W Warszawie usługi tego rodzaju świadczy biuro ABACUS. Przyjrzyjmy się bliżej obciążeniu odwrotnemu.

Czym jest odwrotne obciążenie?

Mechanizm odwrotnego obciążenia jest prekursorem obowiązującej dziś metody split payment, czyli podzielonej płatności. Polegał on na scedowaniu obowiązku rozliczania podatku VAT, przy konkretnej transakcji ze sprzedawcy na rzecz nabywcy. Przepisy zawierały szczegółową listę produktów, przy których stosowano procedurę odwrotnego obciążenia. Wśród nich znajdowały się m.in. roboty budowlane, w tym np. wznoszenie budynków, tynkowanie, układanie posadzek czy malowanie, a ponadto zakupy urządzeń elektronicznych m.in. smartfonów, tabletów i notebooków. Odwrotne obciążenie wchodziło jednak w grę wówczas, gdy wartość jednej transakcji przekraczała kwotę 20 000 zł netto, przy czym limit ten liczono łącznie dla danego zdarzenia gospodarczego, nie było więc dozwolone dzielnie dostawy na kilka partii i faktur.

Na czym polega split payment?

Istniejący dziś mechanizm split payment zastępujący odwrotne obciążenie polega na obowiązku wpłaty kwoty należnej za towar lub usługę na rachunek bankowy kontrahenta, a sumy podatku VAT naliczonego przy transakcji na rachunek dostawcy służący do rozliczeń VAT.