Na czym polega amortyzacja środków trwałych w firmie?

Kategoria: Blog

rozliczanie

W skład majątku firmy wchodzą m.in. aktywa rzeczowe trwałe, które nazywane są także środkami trwałymi. Cechują się one długim czasem użytkowania i dzielą się na grupy pod względem rodzaju. Środki trwałe ulegają stopniowemu zużyciu, co jest podstawą do ich amortyzacji. Wyjaśniamy, czym jest amortyzacja środków trwałych oraz w jaki sposób można ją przeprowadzić.

Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Zgodnie z definicją, środki trwałe to rzeczowe aktywa majątkowe przedsiębiorstwa, które cechują się przewidywanym, długim okresem użytkowania (dłuższym niż 1 rok). Mamy w tym przypadku do czynienia z kompletnymi, zdatnymi do eksploatacji aktywami majątkowymi, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej lub zostają oddane do użytkowania innym jednostkom na podstawie np. umowy dzierżawy. Środki trwałe w firmie dzielą się na grupy, które służą w celu ich ewidencjonowania oraz ustalania wysokości stosowanych odpisów amortyzacyjnych. Do środków trwałych w przedsiębiorstwie zaliczamy m.in.:

  • nieruchomości,
  • maszyny i urządzenia produkcyjne,
  • środki transportu.

Środki trwałe ulegają systematycznemu zużyciu, co sprawia, że ich wartość rynkowa się zmniejsza. Z tego względu przedsiębiorcy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które stanowią sposób na obniżenie opłacanych podatków.

Amortyzacja środków trwałych krok po kroku

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR) może uwzględniać dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Aby tak jednak było, konieczne jest prowadzenie ewidencji środków trwałych w przedsiębiorstwie. Proces amortyzacji środków trwałych polega na stopniowym dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych, które pomniejszają wartość środka trwałego i prowadzą do jego zużycia. Co to oznacza? Przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych, rozkłada wartość środka trwałego w czasie, czyli ustalonym wcześniej okresie amortyzacji. Amortyzacja jest alternatywą dla jednorazowego odliczenia od podatku kosztów związanych z uzyskaniem przychodów. Chcąc prowadzić ewidencję środków trwałych oraz dokonywać systematycznych odpisów amortyzacyjnych warto korzystać z pomocy ekspertów, którzy dokonają poprawnej klasyfikacji i wyceny środków trwałych, a także doradzą wybór najlepszej metody amortyzacji. Oferujemy profesjonalne usługi księgowe, dzięki którym prowadzenie działalności gospodarczej staje się zdecydowanie mniej skomplikowane. Nasze usługi kierujemy zarówno do przedsiębiorców prowadzących tzw. małą księgowość, jak i pełną rachunkowość. Decydując się na korzystanie z usług naszej kancelarii księgowo-podatkowej, zyskają Państwo gwarancję profesjonalnego podejścia oraz pełnego bezpieczeństwa.