Specyfika umowy o dzieło

Kategoria: Blog

umowa-podpis

Umowa o dzieło to jedna z umów cywilnoprawnych zawierana pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Stanowi alternatywę wobec umowy o pracę. Kiedy warto i można zawrzeć z pracownikiem umowę o dzieło oraz czym się ona charakteryzuje?

Umowa o dzieło — o czym warto wiedzieć?

Przedmiotem umowy o dzieło, zgodnie z nazwą, jest efekt pracy (tzw. dzieło), nie zaś sam proces realizacji obowiązków. Przykładowo, dziełem może być np. artykuł, piosenka, stworzenie strony internetowej czy programu komputerowego, opowiadanie, powieść, ale również niematerialna forma pracy, np. organizacja koncertu, udzielenie korepetycji. Pracodawca wypłaca więc wynagrodzenie w momencie wykonania danego dzieła. Oczywiście w umowie, która jest zawierana pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, musi być opisane, czy dzieło posiada formę materialną, czy też niematerialną.

Warto pamiętać, że w umowie o dzieło można zawrzeć także szczegółowe warunki określające wymagania dotyczące jakości wykonanego dzieła. W ten sposób można uchronić się przed nieodpowiednio czy niechlujnie wykonaną pracą.

Umowa o dzieło a ZUS

Z zasady umowa o dzieło nie zobowiązuje pracodawcy do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracownika. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca będzie musiał odprowadzać składki do ZUS również z tytułu umowy o dzieło. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem, czyli pracownikiem, z którym ma już podpisaną umowę o pracę. Oczywiście również i ta sytuacja objęta jest pewnym ustępstwami. Przykładowo, pracodawca nie musi opłacać składek ubezpieczeniowych zdrowotnych i społecznych w ramach umowy o dzieło w sytuacji, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym itp. W tym przypadku najczęściej to wewnętrzny dział kadr lub zewnętrzne biuro księgowe w Warszawie współpracujące z daną firmą podpowiada przedsiębiorcy, jakie rozwiązanie jest najlepsze i zgodne z obowiązującym prawem.

Umowa o dzieło a podatek i koszty uzyskania przychodu

Osoba wykonująca umowę o dzieło nie musi być objęta ubezpieczeniem społecznym czy zdrowotnym, ale od otrzymanego wynagrodzenia musi odprowadzać podatek dochodowy. Ponadto wykonawca zatrudniony w ramach umowy o dzieło może zdecydować, jakie zastosuje koszty uzyskania przychodu. Może to być 20% lub 50% w przypadku, gdy wykonawca korzysta z praw autorskich.