Ulgi i zwolnienia podatkowe związane z tzw. tarczą antykryzysową

Kategoria: Blog

składanie wniosku

Epidemia COVID-19 i związane z nią zamrożenie gospodarki stanowiło ogromne obciążenie dla wielu polskich firm. Ze względu na tę wyjątkową sytuację jednym z celów priorytetowych Ministerstwa Finansów stało się dostosowanie przepisów podatkowych do tych niecodziennych i niezwykle trudnych warunków. Tak powstał kompleksowy pakiet działań rządu zwany tarczą antykryzysową. Czym konkretnie jest tarcza antykryzysowa i na jakie ulgi i zwolnienia podatkowe mogą liczyć polscy przedsiębiorcy w związku z jej powstaniem?

Czym jest tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa obejmuje szereg działań rządu, mających na celu przeciwdziałać społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Do działań tych zalicza się wiele rozwiązań przygotowanych przez resort finansów, w tym te kierowane m.in. do przedsiębiorców. Jest to jeden z 5 filarów (zaraz obok ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa pracowników, ochrony zdrowia, inwestycji publicznych i wzmocnienia finansów), na których opiera się cały projekt tarczy antykryzysowej.

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorstw

Działanie wchodzące w skład projektu „tarcza antykryzysowa dla biznesu” obejmują przede wszystkim ulgi podatkowe, zwolnienia, darowizny, przesunięcie terminów płatności, preferencje dla płatników VAT związane z nową matrycą stawek oraz wiele innych ułatwień. Co to oznacza w praktyce? Po pierwsze rozliczenia podatków w okresie epidemii mają być jak najmniej czasochłonne. Dlatego też Ministerstwo Finansów wydłużyło terminy dotyczące rachunkowości, w tym obowiązków raportowania, wprowadzenie e-PIT.

Ułatwienia podatkowe związane z tarczą antykryzysową

Do najważniejszych ułatwień podatkowych należą w szczególności ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, zapłata podatku PIT i daniny solidarnościowej po terminie bez konsekwencji dla zobowiązanych, elektroniczny czynny żal, zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych (MDR), przedłużenie terminów CRS i FATCA w wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, wyłączenie mechanizmu WHT refund do końca 2020 r., ułatwienia w posługiwaniu się certyfikatami rezydencji, możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na przeciwdziałanie COVID-19, a także czasowe zwolnienie z podatku minimalnego.

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych obejmują przede wszystkim zniesienie naliczania tzw. opłaty prolongacyjnej w wysokości 4%., zwyczajowo nakładanej na podatników z tytułu odroczenia czy rozłożenia na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej. Aby skorzystać z tej ulgi należy złożyć wniosek w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po ich ustaniu.