Założenia programu Mały ZUS Plus

Kategoria: Blog

zus

Mały ZUS Plus to jedno z rozwiązań dedykowanych przedsiębiorcom w celu ułatwienia utrzymania się na rynku, a także obniżenia kosztów prowadzenia działalności w przypadku firm, których przychody roczne nie przekraczają określonego poziomu. Wyjaśniamy, jakie są główne założenia programu Mały ZUS Plus.

Czym jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to jedno z rozwiązań systemowych, które dedykowane są przedsiębiorcom osiągającym przychody roczne w kwocie nieprzekraczającej 120 000 zł. Głównym założeniem programu Mały ZUS Plus jest możliwość opłacania obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne, jednak trzeba tutaj zaznaczyć, że ulga dotyczy jedynie przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku kalendarzowym funkcjonowali na rynku przez co najmniej 2 miesiące. Mały ZUS Plus nie pozwala na opłacanie obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej, jednak początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z innych programów rządowych, które ułatwiają start na rynku, zapewniając możliwość obniżenia kosztów związanych z opłacaniem składek ZUS.

W przypadku programu Mały ZUS Plus wysokość składki na ubezpieczenie społeczne obliczana jest na podstawie dochodu z działalności gospodarczej, który przedsiębiorca uzyskał w poprzednim roku kalendarzowym. Podczas obliczania wysokości składek najlepiej skorzystać z pomocy biura rachunkowego, dzięki czemu unikniemy pomyłek oraz związanych z nimi kłopotów.

Jak długo można płacić obniżone składki, korzystając z programu Mały ZUS Plus?

Założenia programu pozwalają na opłacanie obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne przez 3 lata w okresie kolejnych 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Z programu Mały ZUS Plus nie mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Decydującym kryterium w tym przypadku jest nie tylko roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który nie może przekroczyć ustalonego limitu, ale także czas prowadzenia działalności. Trzeba wiedzieć, że korzystanie z innych programów dla przedsiębiorców np. Ulgi na start, nie wiąże się z utratą możliwości opłacania obniżonych skałek na ubezpieczenie społeczne. Program ten nie jest jednak dedykowany przedsiębiorcom, którzy dopiero wchodzą na rynek, zakładając nową działalność gospodarczą.