Co wchodzi w zakres usług biura rachunkowego?

Kategoria: Blog

obsługa biura rachunkowego

Coraz więcej firm decyduje się na korzystanie z usług zewnętrznego biura księgowego. Przedsiębiorca zyskuje w ten sposób znacznie więcej czasu na prowadzenie własnej firmy, a wszelkie kwestiami rachunkowymi zajmują się profesjonaliści. Biuro rachunkowe, w zależności od zakresu swoich działań, może świadczyć kompleksowe usługi, gwarantując pełne wsparcie firmie, a także fachowe doradztwo. Przede wszystkim odciąża przedsiębiorcę z prowadzania księgowości. Do zadań przedsiębiorcy należy wówczas wyłącznie ewidencjonowanie i rejestrację sprzedaży, czyli gromadzenie dowodów zakupu i sprzedaży fakturowej.

Profesjonalne wsparcie rachunkowe firm

Współpracując z profesjonalnym biurem rachunkowym, przedsiębiorca może liczyć przede wszystkim na księgowanie wszystkich przychodów i rozchodów firmy, co ma miejsce w formie ksiąg handlowych, uproszczonych i ewidencji podatkowych. Do zakresu usług biura należy również prowadzenie comiesięcznych rozliczeń wewnątrzwspólnotowych i eksportowych oraz importowych, wykonywanie bilansów, sprawozdań, rozliczeń rocznych. Dodatkowo musi zapewniać firmie należytą ochronę wszystkich dokumentów dostarczanych przez klienta, a także bezpieczeństwo i poufność zdobywanych informacji. Biuro zobligowane jest do zachowania tajemnicy zawodowej. Przedstawiciele biura biorą udział w czynnościach kontroli podatkowej lub skarbowej. Informują przedsiębiorcę o wysokościach ciążących na nim zobowiązań podatkowych za dany okres rozliczeniowy, obsługują obowiązku publicznoprawne przedsiębiorców, takie jak PFRON i realizują obowiązki sprawozdawcze wobec KRS, GUS, NBP. Biuro rachunkowe może również w imieniu przedsiębiorcy załatwiać wszystkie sprawy w instytucjach publicznych i urzędach, prowadzić ewidencję czasu pracy i dokumentację kadrową pracowników.

Jak się zatem okazuje, zakres obsługi rachunkowej może być niezwykle szeroki i obejmować różne czynności. Warto jednak pamiętać, że gwarancją pomyślnej współpracy jest nawiązanie jej z profesjonalnym, doświadczonym i uczciwym biurem rachunkowym.